Show simple item record

dc.contributor.authorГлуханюк, В. М.
dc.contributor.authorГлуханюк, В. Н.
dc.contributor.authorGluhanyuk, V. M.
dc.contributor.authorОстаповець, Б. С.
dc.contributor.authorОстаповец, Б. С.
dc.contributor.authorOstapovets, B. S.
dc.date.accessioned2019-05-15T13:08:13Z
dc.date.available2019-05-15T13:08:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationГлуханюк В. М. Організація проектно-технологічної діяльності учнів у старшій школі / В. М. Глуханюк, Б. С.Остаповець // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / О. В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 1. - С. 182-185uk_UA
dc.identifier.otherУДК УДК 371.134
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4317
dc.descriptionТехнологічна освіта. Педагогічні системи. Творчий потенціалuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто проблему вивчення особливостей та можливостей людини, умов цілеспрямованої дії на розвиток її творчого потенціалу, створенню повноцінного навчаючого й розвиваючого середовища. Ефективне вирішення проблеми здійснюється шляхом використання в навчанні сучасних педагогічних і технологічних систем, які базуються на засадах проектно-технологічної діяльності, що забезпечує одночасний розвиток, навчання і виховання учнів, шляхом залучення їх в активну творчу діяльність.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрена проблема изучения особенностей и возможностей человека, условий целенаправленного воздействия на развитие ее творческого потенциала, созданию полноценного обучающего и развивающего среды. Эффективное решение проблемы осуществляется путем использования в обучении современных педагогических и технологических систем, базирующихся на принципах проектно-технологической деятельности, обеспечивающей одновременное развитие, обучение и воспитание учащихся, путем вовлечения их в активную творческую деятельность.ru
dc.description.abstractIn the article goes about the problem of studying the features and possibilities of human, the conditions of targeted action for the development of creativity, creating a complete teaching and developing environment. The effective problem solving is done by use of modern teaching and learning process systems based on the principles of design and technology, providing simultaneous development, training and education of students by involving them into active creative work.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectпроектно-технологічна діяльністьuk_UA
dc.subjectтехнологіяuk_UA
dc.subjectпроектuk_UA
dc.subjectпроектуванняuk_UA
dc.subjectпроектно-технологическая деятельностьuk_UA
dc.subjectтехнологияuk_UA
dc.subjectпроектuk_UA
dc.subjectпроектированиеuk_UA
dc.subjectdesign and technological activitiesuk_UA
dc.subjecttechnologyuk_UA
dc.subjectprojectuk_UA
dc.subjectdesignuk_UA
dc.titleОрганізація проектно-технологічної діяльності учнів у старшій школіuk_UA
dc.title.alternativeОрганизация проектно-технологической деятельности учащихся в старшей школеuk_UA
dc.title.alternativeOrganization of project-technological activity of pupils in high schooluk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record