Show simple item record

dc.contributor.authorШтифурак, В.
dc.contributor.authorShtifurak, V.
dc.contributor.authorШтифурак, В.
dc.contributor.authorShtifurak, V.
dc.date.accessioned2019-01-15T09:04:41Z
dc.date.available2019-01-15T09:04:41Z
dc.date.issued2018-11-08
dc.identifier.citationШтифурак В. Історіогенез дослідження здібностей як необхідної передумова розвитку обдарованості дитини /В. Штифурак, В. Штифурак // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 08-09 листопада 2018 р.) / редкол.: О. П. Демченко, Н. О. Комарівська, Л. В. Любчак, Л. А. Присяжнюк ; за заг. ред. О. А. Голюк. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – Вип. 1. – С. 21-25uk_UA
dc.identifier.otherУДК: 459.922.76-056.45:159.9.07(091)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3877
dc.descriptionПедагогіка. Освіта. Обдаровані дітиuk_UA
dc.description.abstractУ статті з позицій різних наукових шкіл проаналізовано поняття «здібності», «нахили», «обдарованість». Розкрито психологічну сутність та зв’язок названих феноменів із умовами успішної діяльності. На основі історичного екскурсу показано етапи дослідження проблеми та її сучасний стан.uk_UA
dc.description.abstractВ статье с позиций различных научных школ проанализировано понятие «способности», «наклонности», «одаренность». Раскрыто психологическую сущность и связь названных феноменов с условиями успешной деятельности. На основе исторического экскурса показано этапы исследования проблемы и ее современное состояние.ru
dc.description.abstractThe notions «abilities», «inclinations», «gift» are analysed from the point of view of various scientific schools. The psychological essence of connection of the mentioned phenomena and the conditions of successful activity is revealed. On the basis of historical review the stages of the problem study its current state are described.en
dc.publisherВінниця : Меркьюрі-Поділляuk_UA
dc.subjectздібностіuk_UA
dc.subjectнахилиuk_UA
dc.subjectобдарованістьuk_UA
dc.subjectкреативністьuk_UA
dc.subjectтворчістьuk_UA
dc.subjectспособностиuk_UA
dc.subjectнаклонностиuk_UA
dc.subjectодаренностьuk_UA
dc.subjectкреативностьuk_UA
dc.subjectтворчествоuk_UA
dc.subjectabilitiesuk_UA
dc.subjectinclinationsuk_UA
dc.subjectgiftuk_UA
dc.subjectcreativityuk_UA
dc.titleІсторіогенез дослідження здібностей як необхідної передумова розвитку обдарованості дитиниuk_UA
dc.title.alternativeИсториогенез исследования способностей как необходимой предпосылки развития одаренности ребенкаuk_UA
dc.title.alternativeHistoriogenesis of abilities research as a necessary precondition of primary development of childuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record