Show simple item record

dc.contributor.authorІржицький, В. Ю.
dc.contributor.authorИржицкий, В. Ю.
dc.contributor.authorIrzhytsky, V. Y.
dc.date.accessioned2018-08-09T11:45:18Z
dc.date.available2018-08-09T11:45:18Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationІржицький В. Ю. Історичні джерела до історії полків Гетьманщини у фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Києві (на матеріалах київського полку)/ В. Ю. Іржицький //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 18. Серія: Історія: Збірник наукових праць /за заг. ред. проф. П. С. Григорчука – Вінниця, 2010. – С. 231-328uk_UA
dc.identifier.otherУДК 930.25:94(477) «1648/1782»
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3530
dc.descriptionДжерелознавство. Історія України. Козацтво. Гетьманщинаuk_UA
dc.description.abstractНа основі фондів Центрального державного історичного архіву в м. Києві проаналізовано історичні джерела до історії вивчення козацьких полків періоду Гетьманщини.uk_UA
dc.description.abstractНа основе фондов Центрального государственного исторического архива в г. Киеве проанализированы исторические источники к истории изучения казацких полков периода Гетманщины.ru
dc.description.abstractBased on the Central State Historical Archives in Kiev analyzed historical sources for the history of the Cossack regiments Hetmanate period.en
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectархівuk_UA
dc.subjectдокументи фондівuk_UA
dc.subjectкозацький полкuk_UA
dc.subjectГетьманщинаuk_UA
dc.subjectкозацька полкова старшинаuk_UA
dc.subjectархивuk_UA
dc.subjectдокументы фондовuk_UA
dc.subjectказацкий полкuk_UA
dc.subjectГетманщинаuk_UA
dc.subjectказацкая полковая старшинаuk_UA
dc.subjectarchivesuk_UA
dc.subjectdocumentsuk_UA
dc.subjectfundsuk_UA
dc.subjectCossack regimentuk_UA
dc.subjectHetmanuk_UA
dc.subjectCossack regimental officersuk_UA
dc.titleІсторичні джерела до історії полків Гетьманщини у фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Києві (на матеріалах київського полку)uk_UA
dc.title.alternativeИсторические источники к истории полков Гетманщины в фондах Центрального государственного исторического архива Украины у г. Киеве (на материалах киевского полка)uk_UA
dc.title.alternativeThe article is analyzed the historical sources for the history of cossack regimnts in the period of Hetmanshchyna/ the material based on the Central state historical archive in Kiev Ukraine (on materials of the kiev regiment)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record