Show simple item record

dc.contributor.authorОніпко, Т. В.
dc.contributor.authorОнипко, Т. В.
dc.contributor.authorOnipko, T. V.
dc.date.accessioned2018-06-25T06:56:10Z
dc.date.available2018-06-25T06:56:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationОніпко Т. В. Використання господарського потенціалу споживчої кооперації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період НЕПу / Т. В. Оніпко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 16. Серія: Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука – Вінниця, 2009. – С. 52-58uk_UA
dc.identifier.otherУДК 94(477.4) «19»: 061.22
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3337
dc.descriptionІсторія України. НЕПuk_UA
dc.description.abstractВ умовах ефективного господарювання періоду НЕПу організації споживчої кооперації України, використовуючи власні ресурси, розгорнули широкомасштабну культурно-просвітню роботу, у такий спосіб сприяючи ліквідації неписьменності та зростанню культурного рівня як членів споживчих товариств, так і некооперованої частини населення.uk_UA
dc.description.abstractВ условиях эффективного хозяйствования периода нэпа организации потребительской кооперации Украины, использовав собственные ресурсы, развернули широкомасштабную культурно-просветительскую работу, тем самым способствуя ликвидации неграмотности и росту культурного уровня как членов потребительских обществ, так и некооперированной части населения.ru
dc.description.abstractIn the conditions of effective managing of the period of the New Economic Policy, the organizations of the Consumer Cooperatives of Ukraine, having used own resources, have developed cultural-educational work on a large scale, thereby promoting liquidation of illiteracy and growth of cultural level as members of consumer societies and also the people that were not the members of cooperative organizations.en
dc.publisherВінниця : ВДПУuk_UA
dc.subjectспоживча коопераціяuk_UA
dc.subjectнова економічна політикаuk_UA
dc.subjectкультурно-просвітня діяльністьuk_UA
dc.subjectпотребительская кооперацияuk_UA
dc.subjectновая економичная политикаuk_UA
dc.subjectкультурно-просветительская работаuk_UA
dc.subjectConsumer Cooperativesuk_UA
dc.subjectNew Economic Policyuk_UA
dc.subjectcultural-educational workuk_UA
dc.titleВикористання господарського потенціалу споживчої кооперації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період НЕПуuk_UA
dc.title.alternativeИспользование хозяйственного потенциала потребительской кооперации Украины в проведении культурно-просветительской политики государства в период НЭПаuk_UA
dc.title.alternativeThe use of economic potential of the consumer cooperatives of Ukraine in carrying out a cultural-educational policy of the state during the period of the New Economic Policyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record