Show simple item record

dc.contributor.authorШевчук, О.А.
dc.contributor.authorShevchuk, O.A.
dc.date.accessioned2018-06-22T09:06:15Z
dc.date.available2018-06-22T09:06:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationШевчук О. А. Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів, вміст різних форм абсцизової кислоти та накопичення азоту в органах рослин цукрового буряка / О. А. Шевчук // Наукові записки. Серія: біологія. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – 2008. – 2 (36). – С. 37-42uk_UA
dc.identifier.otherУДК 581.132.1
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3311
dc.descriptionБіологія. Сільськогосподарська культура. Цукровий буряк. Обробкаuk_UA
dc.description.abstractОбробка рослин цукрового буряка 0,025%-им паклобутразолом у період утворення 20-22 листків призводить до суттєвих змін у гормональному комплексі рослини. Відбувається зменшення активності вільних гіберелінів при одночасному зростанні активності зв’язаних форм гормону у порівняні з контролем. Обробка ретардантом призводила також до збільшення вмісту вільної АБК і зменшення зв’язаної форми АБК в листках. Знижувався вміст загального азоту в коренеплодах на кінець вегетації, що свідчить про більш повне їх дозрівання.uk_UA
dc.description.abstractIt was stated that treatment of the Roberta variety sugar beet plants with 0,025% of paclobutrazol within the period of the 20th-22nd leaves shaping caused lessening of the free gibberellins activity, increase of the free AA content and decrease of the bound forms of AA in leaves. The contents of geneval nitrogen in the sugar beetroots decreased at the end of vegetation which evidence of their better ripening.en
dc.description.abstractОбработка растений сахарной свеклы 0,025%-ым паклобутразолом в период образования 20-22 листьев приводит к существенным изменениям в гормональном комплексе растения. Происходит уменьшение активности свободных гиббереллинов при одновременном увеличении активности связанных форм гормона по сравнению с контролем. Обработка ретардантом приводила также к увеличению содержания свободной АБК и уменьшению связанной формы АБК в листьях. Уменьшалось содержание общего азота у корнеплодах на конец вегетации, что свидетельствует о их более полном дозревании.ru
dc.publisherТернопільuk_UA
dc.subjectBeta vulgaris L.uk_UA
dc.subjectретардантиuk_UA
dc.subjectгібереліниuk_UA
dc.subjectабсцизова кислотаuk_UA
dc.subjectазотний обмінuk_UA
dc.subjectретардантыuk_UA
dc.subjectгиббереллиныuk_UA
dc.subjectабсцизовая кислотаuk_UA
dc.subjectазотный обменuk_UA
dc.subjectretardantsuk_UA
dc.subjectgibberellinsuk_UA
dc.subjectabscisic aciduk_UA
dc.subjectnitric metabolismuk_UA
dc.titleВплив паклобутразолу на активність гіберелінів, вміст різних форм абсцизової кислоти та накопичення азоту в органах рослин цукрового бурякаuk_UA
dc.title.alternativeВлияние паклобутразола на активность гиббереллинов, содержание разных форм абсцизовой кислоты и накопление азота в органах растений сахарной свеклыuk_UA
dc.title.alternativeInfluence of pfclobutrazol on gibberellins activity, contents of different forms of abscisic acid and accumulation of nitrogen in the organs of sugar beet plantsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record