Show simple item record

dc.contributor.authorШпирко, Л.С.uk_UA
dc.contributor.authorShpyrko, L.С.en
dc.date.accessioned2018-06-20T04:33:43Z
dc.date.available2018-06-20T04:33:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationШпирко Л.С. Екологічне виховання молодших школярів у ракурсі зарубіжних освітніх тенденцій / Л.С. Шпирко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 283-289uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3243
dc.descriptionПедагогіна освіта. Початкова освіта. Екологічне вихованняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто особливості екологічного виховання молодших школярів у ракурсі зарубіжних освітніх тенденцій. Проаналізовано основні аспекти створення сприятливого екологоосвітнього середовища в просторі початкової школи. Обґрунтовано найбільш доцільні методи та механізми впливу вчителя на екологічну свідомість, мислення та культуру дітей молодшого шкільного віку в рамках зарубіжної педагогікиuk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрены особенности экологического воспитания младших школьников в ракурсе зарубежных образовательных тенденций. Проанализированы основные аспекты создания благоприятного екологообразовательной среды в пространстве начальной школы. Обоснованно наиболее целесообразные методы и механизмы влияния учителя на экологическое сознание, мышление и культуру детей младшего школьного возраста в рамках зарубежной педагогикиru
dc.description.abstract: The article deals with the features of environmental upbringing of younger pupils in the perspective of foreign educational tendencies. The main aspects of creation of favorable ecological educational environment in the primary school space are analyzed. The most expedient methods and mechanisms of influence of the teacher on ecological consciousness, thinking and culture of children of primary school age within the framework of foreign pedagogy are substantiateden
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectекологічне вихованняuk_UA
dc.subjectекологічна освітаuk_UA
dc.subjectзарубіжні тенденціїuk_UA
dc.subjectмолодші школяріuk_UA
dc.subjectшколи зарубіжжяuk_UA
dc.subjectэкологическое воспитаниеru
dc.subjectэкологическое образованиеru
dc.subjectзарубежные тенденцииru
dc.subjectмладшие школьникиru
dc.subjectшколы зарубежьяru
dc.subjectecological upbringingen
dc.subjectecological educationen
dc.subjectforeign tendenciesen
dc.subjectyounger pupilsen
dc.subjectschools of foreign countriesen
dc.titleЕкологічне виховання молодших школярів у ракурсі зарубіжних освітніх тенденційuk_UA
dc.title.alternativeЭкологическое воспитание младших школьников в ракурсе зарубежных образовательных тенденцийru
dc.title.alternativeEcological upbringing of younger schoolchildren in racurs of foreign educational tendenciesen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record