Show simple item record

dc.contributor.authorТюхтий, Я.В.uk_UA
dc.contributor.authorTyuhtiy, Y.V.en
dc.date.accessioned2018-06-19T20:11:50Z
dc.date.available2018-06-19T20:11:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationТюхтій Я.В. Здоров’язберігаючі технології та їх використання у початковій школі / Я.В. Тюхтій // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 264-267uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3238
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта. Здоров’язберігаючі технологіїuk_UA
dc.description.abstractУ статті порушується проблема охорони, збереження, зміцнення та відтворення здоров’я підростаючого покоління. Особлива увага акцентується на необхідності запровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес. Обґрунтовано необхідність оволодіння сучасним вчителем початкової школи здоров’язберігаючими технологіями, що є ознакою його професіоналізмуuk_UA
dc.description.abstractВ статье поднимается проблема охраны, сохранения, укрепления и восстановления здоровья подрастающего поколения. Особое внимание акцентируется на необходимости внедрения здоровьесохраняющих технологий в учебно-воспитательный процесс. Обоснована необходимость овладения современным учителем начальной школы здоровьесохраняющих технологий, что является признаком его профессионализмаru
dc.description.abstractThe article raises out the problem of protecting, preserving, strengthening and reproducing the health of the younger generation. Particular attention is paid to the need to introduce health-saving technologies into the educational process. Owning modern teacher of primary school by health-saving technologies is substantiateden
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectсистема освітиuk_UA
dc.subjectмолодші школяріuk_UA
dc.subjectздоров’язберігаючі технологіїuk_UA
dc.subjectсистема образованияru
dc.subjectмладшие школьникиru
dc.subjectздоровьесберегающие технологииru
dc.subjecteducation systemen
dc.subjectyounger schoolchildrenen
dc.subjecthealth-saving technologiesen
dc.titleЗдоров’язберігаючі технології та їх використання у початковій школіuk_UA
dc.title.alternativeЗдоровьесохраняющие технологии и их использования в начальной школеru
dc.title.alternativehealth-saving technologies and their using in primary schoolen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record