Show simple item record

dc.contributor.authorТелятник, Л.О.uk_UA
dc.contributor.authorКовалько, І.Б.uk_UA
dc.contributor.authorТелятник, Л.О.ru
dc.contributor.authorКовалько, И.Б.ru
dc.contributor.authorTeliatnyk, L.О.en
dc.contributor.authorKovalko, I.В.en
dc.date.accessioned2018-06-19T19:53:21Z
dc.date.available2018-06-19T19:53:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationТелятник Л.О., Ковалько І.Б. Казка як засіб виховання молодших школярів / Л.О. Телятник, І.Б. Ковалько // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 250-253uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3236
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта.uk_UA
dc.description.abstractВ статті показано значення казки у вихованні дітей молодшого шкільного віку. Проаналізовано погляди науковців минулого і сучасності на виховний потенціал казок. Підкреслено роль педагогів та батьків у роботі з казкою як засобом вихованняuk_UA
dc.description.abstractВ статье показано значение сказки в воспитании детей младшего школьного возраста. Проанализированы взгляды ученых прошлого и современности на воспитательный потенциал сказок. Подчеркнута роль педагогов и родителей в работе со сказкой как средством воспитанияru
dc.description.abstractThe article shows the significance of a fairy tale in the upbringing of children of junior school age. The views of scientists of the past and the present on the upbringing potential of fairy tales are analyzed. The role of teachers and parents in working with a fairy tale as a means of upbringing is emphasizeden
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectказкаuk_UA
dc.subjectзасіб вихованняuk_UA
dc.subjectмолодші школяріuk_UA
dc.subjectсказкаru
dc.subjectсредство воспитанияru
dc.subjectмладшие школьникиru
dc.subjectfairy taleen
dc.subjectmeans of upbringingen
dc.subjectyounger schoolchildrenen
dc.titleКазка як засіб виховання молодших школярівuk_UA
dc.title.alternativeСказка как средство воспитания младших школьниковru
dc.title.alternativeFairy tale as means of upbringing of younger schoolchildrenen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record