Show simple item record

dc.contributor.authorТарнавська, С.А.uk_UA
dc.contributor.authorТарнавская, С.А.ru
dc.contributor.authorTarnavska, S.А.en
dc.date.accessioned2018-06-19T13:30:04Z
dc.date.available2018-06-19T13:30:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationТарнавська С.А. Елементи цікавого мовознавства як спосіб активізації навчання учнів початкової школи / С.А. Тарнавська // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 248-250uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3230
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта. Дидактичні ігриuk_UA
dc.description.abstractУ статті окреслено можливості використання на уроках рідної мови в початковій школі інформаційно насичених матеріалів, цікавих завдань і вправ, складених з урахуванням мотиваційного, змістового та процесуального компонентів навчання, елементів гуморуuk_UA
dc.description.abstractВ статье обозначены возможности использования на уроках родного языка в начальной школе информационно насыщенных материалов, интересных задач и упражнений, составленных с учетом мотивационного, содержательного и процессуального компонентов обучения, элементов юмораru
dc.description.abstractIn the article possibilities of the use are outlined on the lessons of the mother tongue at initial school of the informatively saturated materials, interesting tasks and exercises, made taking into account the motivational, semantic and judicial components of studies, elements of humouen
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectрідна моваuk_UA
dc.subjectпочаткова школаuk_UA
dc.subjectдидактичні ігриuk_UA
dc.subjectлінгвістичні мініатюриuk_UA
dc.subjectцікава етимологіяuk_UA
dc.subjectфольклорний матеріалuk_UA
dc.subjectзавдання-жартиuk_UA
dc.subjectродной языкru
dc.subjectначальная школаru
dc.subjectдидактические игрыru
dc.subjectлингвистические миниатюрыru
dc.subjectинтересная этимологияru
dc.subjectфольклорный материалru
dc.subjectзадачи-шуткиru
dc.subjectthe mother tongueen
dc.subjectinitial schoolen
dc.subjectdidactics gamesen
dc.subjectlinguistic miniaturesen
dc.subjectinteresting etymologyen
dc.subjectfolklore materialen
dc.subjecttasks-jokesen
dc.titleЕлементи цікавого мовознавства як спосіб активізації навчання учнів початкової школиuk_UA
dc.title.alternativeЭлементы интересного языкознания как способ активизации обучения учащихся начальной школыru
dc.title.alternativeElements of interesting awareness as way activation of studying of primary choolchildrenen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record