Show simple item record

dc.contributor.authorТерлецька, І. В.
dc.contributor.authorТерлецкая, И. В.
dc.contributor.authorTerletska, I. V.
dc.date.accessioned2018-06-18T13:12:26Z
dc.date.available2018-06-18T13:12:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationТерлецька І. В. Влада і суспільство епохи сталінізму через призму соц іального портрету можновладців і репресованих/ І. В. Терлецька //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 18. Серія: Історія: Збірник наукових праць /за заг. ред. проф. П. С. Григорчука – Вінниця, 2010. – С. 163-169uk_UA
dc.identifier.otherУДК: [321.01+316.3] 93
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3214
dc.descriptionІсторія України. Влада і суспільство. Епоха сталінізма.uk_UA
dc.description.abstractУ статті надано соціально-психологічні характеристики та їхній порівняльний аналіз представників влади в Україні епохи сталінізму та репресованих громадян . Звертається увага на такі чинники: соціальне походження, національність, освіта, психологія, ментальність. Автор робить висновки, що сталінізм був диктатурою маргіналів (соціальних і етнічних) проти робітників, селян й особливо інтелігенції, а спосіб управління суспільством – терор, мав не лише антиукраїнське, антинаціональне, але й антиінтелектуальне спрямування.uk_UA
dc.description.abstractВ статье подаются социально-психологические характеристики и сравнительный анализ представителей власти в Украине эпохи сталинизма и репрессированных граждан. Обращается внимание на такие факторы, как социальное происхождение, национальность, образование, психология, ментальность. Автор делает выводы о то м, что сталинизм был диктатурой маргиналов (социальных и национальных), направленной против рабочих, крестьян и особенно интеллигенции, а способ управления обществом – террор, имел не только антиукраинскую, антинациональную, но и антиинтеллектуальную напра вленность. Ключевые слова: тоталитаризм, сталинизм, властьимущие, репрессированные,ru
dc.description.abstractThe social – psychological characteristics and comparative analysis of the members of power in Ukraine during Stalinism epoch and the citizens which was repressioned this article is devoted to. The social origin, nationality, education, psychology, consciousness are analyzed. Stalinism was the dictatorship of the ethnic marginal against workers, collective farmers and intelligentsia.en
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectтоталітаризмuk_UA
dc.subjectсталінізмuk_UA
dc.subjectможновладціuk_UA
dc.subjectрепресованіuk_UA
dc.subjectтерорuk_UA
dc.subjectтоталітарне суспільствоuk_UA
dc.subjectментальністьuk_UA
dc.subjectтоталитаризмuk_UA
dc.subjectсталинизмuk_UA
dc.subjectвластьимущиеuk_UA
dc.subjectрепрессированныеuk_UA
dc.subjectтеррорuk_UA
dc.subjectтоталитарное обществоuk_UA
dc.subjectментальностьuk_UA
dc.subjecttotalitarismuk_UA
dc.subjectStalinismuk_UA
dc.subjectofficialsuk_UA
dc.subjectpeople witch were represseduk_UA
dc.subjecttotalitarian societyuk_UA
dc.subjectmentalityuk_UA
dc.titleВлада і суспільство епохи сталінізму через призму соц іального портрету можновладців і репресованихuk_UA
dc.title.alternativeВласть и общество эпохи сталинизма через призму социального портрета властьимущих и репрессированныхuk_UA
dc.title.alternativePower fnd society of stalinism epoch with prizm of social picture of officials and people wich were represseduk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record