Show simple item record

dc.contributor.authorСич, Н.Ю.uk_UA
dc.contributor.authorСыч, Н.Ю.ru
dc.contributor.authorSych, N.JY.en
dc.date.accessioned2018-06-13T09:48:43Z
dc.date.available2018-06-13T09:48:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСич Н.Ю. Чинники впливу на навченість старших дошкільників лічби з використанням комп’ютера / Н.Ю. Сич // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 225-229uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3151
dc.descriptionПедагогічна освіта. Дошкільна освіта.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядаються результати опитування вихователів дошкільних закладів щодо їх готовності навчання дітей лічби з використанням комп’ютера. Здійснено аналізкомп’ютерних програм для дітей дошкільного віку. Визначено рівні володіння вихователів комп’ютеромuk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматриваются результаты опроса воспитателей дошкольных учреждений по их готовности обучению счёту с использованием компьютера. Осуществлен анализ компьютерных программ для детей дошкольного возраста. Определены уровни владения воспитателей компьютеромru
dc.description.abstractThe article deals withthe questions results of preschool teachers about their readiness to teach children to count using computer.The analysis of computer programs for preschool children has been made. The level of using computer by preschool teachers is determineden
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectстарші дошкільникиuk_UA
dc.subjectнавчання лічбиuk_UA
dc.subjectкомп’ютерні програмиuk_UA
dc.subjectстаршие дошкольникиru
dc.subjectобучение счётуru
dc.subjectкомпьютерные программыru
dc.subjectstudy of counten
dc.subjectpreschool childrenen
dc.subjectcomputer programsen
dc.titleЧинники впливу на навченість старших дошкільників лічби з використанням комп’ютераuk_UA
dc.title.alternativeФакторы влияния на обучаемость старших дошкольников счёту с использованием компьютераru
dc.title.alternativeFactors of influencing the teaching senior preschoolers to count using computeren
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record