Show simple item record

dc.contributor.authorСалюк, М.О.uk_UA
dc.contributor.authorSalyuk, M.О.en
dc.date.accessioned2018-06-13T08:56:36Z
dc.date.available2018-06-13T08:56:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСалюк М.О. Економічне виховання дітей дошкільного віку в сім’ї / М.О. Салюк // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 211-214uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3148
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта. Економічне вихованняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядається актуальне питання економічного виховання дітей дошкільного віку. Розкрито теоретичні аспекти сутності проблеми економічної грамотності дітей на етапі дошкільного дитинства. Особливу увагу автор приділяє родині як первинному середовищі, в якому дитина опановує економічні поняттяuk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается актуальный вопрос экономического воспитания детей дошкольного возраста. Раскрыты теоретические аспекты сущности проблемы экономической грамотности детей на этапе дошкольного детства. Особое внимание автор уделяет семье как первичном среде, в которой ребенок овладевает экономические понятияru
dc.description.abstractThe paper deals with the actual question of economic upbringing of preschool children, caused by the modern realities of preschool education. The author discloses theoretical aspects of the nature of economic literacy of children at the stage of preschool childhood. The author pays particular attention to the family as the primary environment in which the child masters the economic conceptsen
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectекономічна освітаuk_UA
dc.subjectекономічне вихованняuk_UA
dc.subjectекономічна культураuk_UA
dc.subjectсім’яuk_UA
dc.subjectэкономическое воспитаниеuk_UA
dc.subjectэкономическое образованиеru
dc.subjectэкономическая культураru
dc.subjectсемьяru
dc.subjecteconomic upbringingen
dc.subjecteconomic educationen
dc.subjecteconomic cultureen
dc.subjectfamilyen
dc.titleЕкономічне виховання дітей дошкільного віку в сім’їuk_UA
dc.title.alternativeЭкономическое воспитание детей дошкольного возраста в семьеru
dc.title.alternativeEconomic education of preschool children in the familyen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record