Show simple item record

dc.contributor.authorКомпанець, О.В.uk_UA
dc.contributor.authorКомпанец, А.В.ru
dc.contributor.authorKompanets, O. V.en
dc.date.accessioned2018-06-11T09:28:46Z
dc.date.available2018-06-11T09:28:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationКомпанецю О.В. Казкотерапія та її вплив на формування здров’язберігаючої компетентності молодших школярів / О.В. Компанець // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 75-77uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3072
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта. Казкотерапіяuk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена питанням формування здров’язберігаючої компетентності молодших школярів через використання арт-терапевтичних технологій. Серед основних технологій арт-терапії нами розглянути питання використання казки та її різновидів у початковій школі. Окрему увагу в статті приділено питанню практичного застосування елементів казкотерапії у навчально-виховному процесіuk_UA
dc.description.abstractСтатья посвящена вопросам формирования здровьязберигаючои компетентности младших школьников через использование арт-терапевтических технологий. Среди основных технологий арт-терапии нами рассмотреть вопрос использования сказки и ее разновидностей в начальной школе. Особое внимание в статье уделено вопросу практического применения элементов сказкотерапии в учебно-воспитательном процессеru
dc.description.abstractThe author emphasizes to the issues of forming healthy competence of younger schoolchildren through the using art-therapeutic technologies. Among the main technologies of art therapy we consider the using fairytales and their varieties in primary school. Particular attention is paid to the issue of the practical application of the elements of fairytale therapy in the educational and upbringing processen
dc.description.abstract
dc.description.abstract
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectказкотерапіяuk_UA
dc.subjectздоров'язберігаюча компетентністьuk_UA
dc.subjectсказкотерапияuk_UA
dc.subjectздоровьесберегающей компетентностиuk_UA
dc.titleКазкотерапія та її вплив на формування здров’язберігаючої компетентності молодших школярівuk_UA
dc.title.alternativeСказкотерапия и ее влияние на формирование здровьязберигаючои компетентности младших школьниковru
dc.title.alternativeFairytale therapy and forming healthy safety competence for younger schoolchildrenen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record