Show simple item record

dc.contributor.authorОлійник, М. М.
dc.contributor.authorОлейник, М. М.
dc.contributor.authorOleinik, M. M.
dc.contributor.authorОлійник, О. М.
dc.contributor.authorОлейник, О. М.
dc.contributor.authorOleinik, O. M.
dc.date.accessioned2018-06-11T08:43:20Z
dc.date.available2018-06-11T08:43:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationОлійник М. М. Історичний досвід розвитку системи освіти в розвинених країнах світу: порівняльна характеристика/ М. М. Олійник, О. М. Олійник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 19. Серія: Історія: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука – Вінниця, 2011. – С. 261-264uk_UA
dc.identifier.otherУДК 37.01+37.014.53
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3071
dc.descriptionІсторія України. Система освіти. Європаuk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена розвитку системи освіти в розвинутих країнах Європи. Досвід цих країн можна та потрібно використовувати в Україні. Автори ставлять завдання, крім дослідження систем освіти, надати практичні рекомендації для реформування системи вищої освіти в Україні у зв’язку зі вступом її до Болонського процесу.uk_UA
dc.description.abstractСтатья посвящена развитию системы образования в развитых странах Европы. Опыт этих стран можно было бы и нужно использовать в Украине. Авторы ставят цель, кроме исследования систем образования, дать практические рекомендации для реформирования системы высшего образования в Украине в связи со вступлением ее в Болонский процесс.ru
dc.description.abstractThe article is devoted to the education research in the European countries. The experience of these countries can and should be used in Ukraine. The authors make an attempt to provide practical recommendations for reforming higher education in Ukraine in connection with its integration with the Bologna Process.en
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectмодернізаціяuk_UA
dc.subjectтрансформаціяuk_UA
dc.subjectсистема освітиuk_UA
dc.subjectвчительuk_UA
dc.subjectосвітні рівніuk_UA
dc.subjectуніверситетська освітаuk_UA
dc.subjectстудентuk_UA
dc.subjectабітурієнтuk_UA
dc.subjectнавчальний планuk_UA
dc.subjectметодика навчанняuk_UA
dc.subjectмодернизацияuk_UA
dc.subjectтрансформацияuk_UA
dc.subjectсистема образованияuk_UA
dc.subjectучительuk_UA
dc.subjectобразовательные уровниuk_UA
dc.subjectуниверситетское образованиеuk_UA
dc.subjectабитуриентuk_UA
dc.subjectобученияuk_UA
dc.subjectметодика обученияuk_UA
dc.subjectmodernizationuk_UA
dc.subjecttransformationuk_UA
dc.subjecteducation systemuk_UA
dc.subjectteacheruk_UA
dc.subjecteducational leveluk_UA
dc.subjectuniversity educationuk_UA
dc.subjectstudent admissionsuk_UA
dc.subjectcurriculumuk_UA
dc.subjectmethod of teachinguk_UA
dc.titleІсторичний досвід розвитку системи освіти в розвинених країнах світуuk_UA
dc.title.alternativeИсторический опыт развития системы образования в развитых странах мираuk_UA
dc.title.alternativeThe main directions of education development in the developed countries of the worlduk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record