Show simple item record

dc.contributor.authorГордуновський, О. М.
dc.contributor.authorГордуновский, О. Н.
dc.date.accessioned2018-06-05T06:49:38Z
dc.date.available2018-06-05T06:49:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationГордуновський О. М. Внутрішні ціни на хліб і їхня регіональна специфіка в Південній Україні ХІХ ст./ О. М. Гордуновський //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 18. Серія: Історія: Збірник наукових праць /за заг. ред. проф. П. С. Григорчука – Вінниця, 2010. – С. 60-66uk_UA
dc.identifier.otherУДК 366.44:664.66(477.7)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3012
dc.descriptionІсторія України. Південна Україна. Цінова політика. 19 ст.uk_UA
dc.description.abstractУ статті проаналізовано процес регулювання та регіональну специфіку формування цін на хліб у Південній Україні. Розкрито динаміку регіональних цін, котра була тісно пов ’язана з географічним поділом праці, економічною інтеграцією національних областей у єдиний народногосподарський організм, злиттям місцевих ринків у загальноукраїнський, а потім підпорядкуванням його загальноімперському. Історико-порівняльний аналіз руху хлібних цін в європейських державах дозволяє простежити процес включення України в міжнародний поділ праці й світовий ринок.uk_UA
dc.description.abstractВ статье проанализирован процесс регулирования и региональная специфика формирования цен на хлеб в Южной Украине. Раскрыта динамика региональных цен, тесно связанная с географической и экономической интеграцией национальных областей в единый народнохозяйственный организм, слиянием местных рынков в единый украинский, а потом подчинение его общеимперскому. Историко-сравнительный анализ изменения хлебных цен в европейских государствах позволяет прослеживать процесс включения Украины в международное разделение труда и мировой рынок..ru
dc.description.abstractThe article analyzes the process of regulation and regional specificity of formation of prices for bread in south Ukraine. Reveals the dynamics of regional prices, which was closely associated with the geographic and economic integration of regions into a single national economic body, merging local markets in general, and the subordination of the empire. Historical-comparative analysis of the movement of grain prices in European countries can trace the process of Ukraine into the international division of labor and the global market.en
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectхлібuk_UA
dc.subjectцінаuk_UA
dc.subjectринокuk_UA
dc.subjectзбіжжяuk_UA
dc.subjectселянське землеволодінняuk_UA
dc.subjectтоварне виробництвоuk_UA
dc.subjectвартістьuk_UA
dc.subjectподаткиuk_UA
dc.subjectярмарокuk_UA
dc.subjectхлебuk_UA
dc.subjectценаuk_UA
dc.subjectрынокuk_UA
dc.subjectзерновыеuk_UA
dc.subjectкрестьянское землевладениеuk_UA
dc.subjectтоварное производствоuk_UA
dc.subjectстоимостьuk_UA
dc.subjectналогиuk_UA
dc.subjectярмаркаuk_UA
dc.subjectPriceuk_UA
dc.subjectbreaduk_UA
dc.subjectsouth Ukraineuk_UA
dc.subjectfair tradeuk_UA
dc.subjecttaxesuk_UA
dc.subjectcostuk_UA
dc.titleВнутрішні ціни на хліб і їхня регіональна специфіка в Південній Україні ХІХ стuk_UA
dc.title.alternativeВнутренние цены на хлеб и их региональная специфика в Южной Украине ХІХ в.uk_UA
dc.title.alternativeDomestic prices of bread and their regional specificity in the South Ukraine ХIX centuryuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record