Show simple item record

dc.contributor.authorЖмур, Є. І.
dc.contributor.authorЖмур, Е. И.
dc.contributor.authorZhmur, Y. I.
dc.date.accessioned2018-05-24T10:55:19Z
dc.date.available2018-05-24T10:55:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationЖмур Є. І. Інформаційні технології у навчанні персоналу в Польщі на початку ХХІ ст./ Є. І. Жмур ////Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 24. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 288-292uk_UA
dc.identifier.otherУДК 94(420)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2895
dc.descriptionВсесвітня історія. Історія Польщі. Інформаційні технології навчання. 21 ст.uk_UA
dc.description.abstractУ статті досліджується впровадження інформаційних технологій в організаціях, установах та на підприємствах Польщі на початку ХХІ століття. Електронне навчання не замінило традиційні форми підготовки персоналу, проте органічно інтегрувалося у систему управління людськими ресурсами і використовувалося у комбінації з класичн ою системою для рекрутації та відбору кадрів, визначення необхідних компетенцій, формування індивідуальних та групових навчальних програм, оцінки роботи працівників та їх мотивації. Інноваційні форми передачі знань стимулювали інтерес з боку співробітників до самоосвіти як форми підвищення кваліфікації персоналу.uk_UA
dc.description.abstractВ статье исследуется внедрение информационных технологий в организациях и на предприятиях Польши в начале ХХІ века. Электронное обучение не заменило традиционные формы подготовки персонала, но органично интегрировалось в систему управления человеческими ресурсами и использовалось в комбинации с классической системой для рекрутации и отбора кадров, определения необходимых компетенций, формирования индивидуальных и групповых учебных программ, оценки работы сотрудников и их мотивации. Инновационные формы передачи знаний стимулировали интерес со сторонни работников к самообразованию, как к форме повышения квалификации персонала.ru
dc.description.abstractThe article studies the introduction of information technologies in organizations, institutions and at enterprises of Poland at the beginning of the 21st century. E-studying has not substituted the traditional forms of staff preparation, but was rather naturally integrated into the system of HR management and was used together with the classical system for staff recruiting and selecting, for determining the necessary competences, for forming personal and group teaching programs, for evaluating the work of the staff as well as for motivating the staff. Innovative forms of sharing knowledge stimulated the interest among the workers in self-studies as a form of improving their qualification level.en
dc.publisherВінниця :ТОВ «Нілан-ЛТД»uk_UA
dc.subjectПольщаuk_UA
dc.subjectелектронне навчанняuk_UA
dc.subjectпрограмне забезпеченняuk_UA
dc.subjectпрограмні додаткиuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікативні технологіїuk_UA
dc.subjectперсоналuk_UA
dc.subjectкомпетенційна модельuk_UA
dc.subjectПольшаuk_UA
dc.subjectэлектронное обучениеuk_UA
dc.subjectпрограммное обеспечениеuk_UA
dc.subjectпрограммные приложенияuk_UA
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk_UA
dc.subjectкемпетенционная моделuk_UA
dc.titleІнформаційні технології у навчанні персоналу в Польщі на початку ХХІ ст.uk_UA
dc.title.alternativeИнформационные технологии в обучении персонала в Польше в начале ХХІ векаuk_UA
dc.title.alternativeInformation technologies in staff teaching in Poland in the early ХХІ centuryuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record