Show simple item record

dc.contributor.authorКнязюк, О. В.
dc.contributor.authorКнязюк, А. В.
dc.contributor.authorKnjazjuk, O. V.
dc.date.accessioned2018-05-22T12:08:29Z
dc.date.available2018-05-22T12:08:29Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationКнязюк О.В. Вплив агроекологічних факторів і технологічних прийомів на ріст, розвиток і формування продуктивності кукурудзи/ О. В. Князюк / Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: зб. наук, праць. – Біла Церква, 2004. – Вип.30. – С. 59-65uk_UA
dc.identifier.otherУДК 636.5
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2878
dc.descriptionБіологія. Сільськогосподарські культури. Кукурудза/uk_UA
dc.description.abstractВстановлені строки настання фаз росту і розвитку кукурудзи залежно від гід-ротермічних умов вегетаційного періоду. Визначені оптимальні способи сівби та густота рослин, що дозволить при внесенні достатньої кількості органічних і міне-ральних добрив підвищити продуктивність кукурудзи.uk_UA
dc.description.abstractОпределены сроки наступления фаз роста и развития кукурузы в зависимости от гидротермических условий вегетационного периода. Определены оптимальные способы посева и густота посева, что позволит при внесении достаточного количе¬ства органических и минеральных удобрений увеличить продуктивность кукурузы.ru
dc.description.abstractThe terms of approaching phases of corn's growing and development subject to hy-drathermic conditions of vegetation period are ascertained. The optimal ways of plants' sowing and density are determined. This will allow increasing of corn's productivity with bringing in enough organic and mineral fertilizers.en
dc.publisherБіла Церкваuk_UA
dc.subjectкукурудзаuk_UA
dc.subjectперіод сівбиuk_UA
dc.subjectвнесення добриівuk_UA
dc.subjectкукурузаuk_UA
dc.subjectпериод посеваuk_UA
dc.subjectвнесение удобренийuk_UA
dc.subjectгустота сівбиuk_UA
dc.subjectгустота посеваuk_UA
dc.subjectcornuk_UA
dc.subjectperiod of sowinguk_UA
dc.subjectmaking gooduk_UA
dc.subjectsow densityuk_UA
dc.titleВплив агроекологічних факторів і технологічних прийомів на ріст, розвиток і формування продуктивності кукурудзиuk_UA
dc.title.alternativeВлияние агроэкологических факторов и технологических приемов на рост, развитие и формирование продуктивности кукурузыuk_UA
dc.title.alternativeThe influence of agroecological factors and technological methods on corn's growing and development forming of corn's productivityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record