Show simple item record

dc.contributor.authorЗавальнюк, О. Л.
dc.contributor.authorZavalnyuk, O. L.
dc.contributor.authorZavalniuk, O. L.
dc.date.accessioned2018-05-15T10:26:25Z
dc.date.available2018-05-15T10:26:25Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationЗавальнюк О. Л. Використання методу тестового контролю і оцінки знань студентів у контексті актуалізації мотивів піклування про здоров’я / О. Л. Завальнюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Випуск 6 / редкол.: I. A. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 365-372.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2844
dc.descriptionОснови здоров'я. Тестовий контрольuk_UA
dc.description.abstractУ статті проаналізовані різні чинники впливу на стан здоров’я підростаючого покоління. Розглянуті педагогічні умови застосування тестового контролю і оцінки знань як одного з методів актуалізації професійних знань, умінь і навичок студентів, а також умови формування у майбутніх педагогів мотивів піклування про власне здоров’я та здоров’я учнівuk_UA
dc.description.abstractВ статье проанализированы разнообразные факторы влияния на состояние здоровья подростающего поколения. Рассмотрены педагогические условия применения тестового контроля и оценки знаний как одного из методов актуализации профессиональных знаний, умений и навыков студентов, а также условия формирования у будущих педагогов мотивов заботы о собственном здоровье и здоровье учениковru
dc.description.abstractThe article presents the analysis of various factors influencing the health of the younger generation. The pedagogical conditions of application of test monitoring and assessment of knowledge as one of the methods of updating of professional knowledge, skills and abilities of students are considered, as well as conditions for the formation of health care motives among future students about their own health and their pupils’ healthen
dc.publisherКиїв-Вінниця: ДОВ Вінницяuk_UA
dc.subjectТестовий контрольuk_UA
dc.subjectоцінка знаньuk_UA
dc.subjectмотивиuk_UA
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA
dc.subjectактуалізаціяuk_UA
dc.subjectпрофесійні знанняuk_UA
dc.subjectпрофесійні умінняuk_UA
dc.subjectпрофесійні навичкиuk_UA
dc.subjectздоров’яuk_UA
dc.subjectТестовый контрольuk_UA
dc.subjectоценка знанийuk_UA
dc.subjectмотивыuk_UA
dc.subjectпедагогические условияuk_UA
dc.subjectактуализацияuk_UA
dc.subjectпрофессиональные знанияuk_UA
dc.subjectпрофессиональные навыкиuk_UA
dc.subjectздоровьеuk_UA
dc.subjectTest monitoringuk_UA
dc.subjectassessment of knowledgeuk_UA
dc.subjectmotivesuk_UA
dc.subjectpedagogical conditionsuk_UA
dc.subjectupdatinguk_UA
dc.subjectprofessional knowledgeuk_UA
dc.subjectprofessional skillsuk_UA
dc.subjectprofessional abilitiesuk_UA
dc.subjecthealthuk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.titleВикористання методу тестового контролю і оцінки знань студентів у контексті актуалізації мотивів піклування про здоров’яuk_UA
dc.title.alternativeИспользование тестового метода контроля и оценки знаний студентов в контексте актуализации мотивов заботы о здоровьеuk_UA
dc.title.alternativeThe use of test monitoring method and assessment of students' knowledge in the context of updating health care motivesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record