Show simple item record

dc.contributor.authorІваницька, Ніна
dc.contributor.authorИваницкая, Нина
dc.contributor.authorIvanytska, Nina
dc.date.accessioned2018-05-07T10:39:00Z
dc.date.available2018-05-07T10:39:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationІваницька Ніна. Повнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах : монографія / Ніна Іваницька. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – 266 с.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-924-535-9
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2804
dc.descriptionУкраїнська мова. Семантика. Повнозначне словоuk_UA
dc.description.abstractУ монографії розглянуті повнозначні слова (словоназви денотатів) української мови в аспекті сучасних підходів до категорійної визначеності поняття «повнозначність». У проекції на міжрівневу категорію «автосемантизм/синсемантизм» повнозначного слова з’ясовані проблемні питання формально-синтаксичного членування простого речення; описано моделі мовних конструкцій с(ловосполучень, семантичних єдностей, ланцюгових рядів, синсемантичних слів, простих речень) із реалізованою в них категорією «автосемантизм/синсемантизм» повнозначного слова. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та вчителів-філологівuk_UA
dc.description.abstractВ монографии рассмотрены полнозначные слова (словоназвания денотатов) украинского языка в аспекте современных подходов к категорийным определенностям понятия «полнозначность». В проекции на межуровневую категорию «автосемантизм / синсемантизм» полнозначного слова выяснены проблемные вопросы формально-синтаксического членения простого предложения; описаны модели языковых конструкций (словосочетаний, семантических единиц, цепных рядов, синсемантических слов, простых предложений) с реализованной в них категорией «автосемантизм / синсемантизм» полнозначного слова. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и учителей-филологовru
dc.description.abstractThe monograph deals with the full-valued words (the word denotation) of the Ukrainian language in the aspect of modern approaches to the categorical definitions of the concept of "fullness".en
dc.publisherВінниця: Нілан-ЛТДuk_UA
dc.subjectповнозначне словоuk_UA
dc.subjectсловоназви денотатівuk_UA
dc.subjectукраїнська моваuk_UA
dc.subjectавтосемантизмuk_UA
dc.subjectсинсемантизмuk_UA
dc.subjectформально-синтаксичне членуванняuk_UA
dc.subjectполнозначное словоuk_UA
dc.subjectсловоназвы денотатовuk_UA
dc.subjectукраинский языкuk_UA
dc.subjectавтосемантизмuk_UA
dc.subjectсинсемантизмuk_UA
dc.subjectfull-valued worduk_UA
dc.subjectof the word denotationuk_UA
dc.subjectUkrainian languageuk_UA
dc.subjectauto-semantism synonymismuk_UA
dc.subjectformal-syntactic divisionuk_UA
dc.titleПовнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах: монографіяuk_UA
dc.title.alternativeПолнозначное слово украинского языка в современных категорийных измерениях: монографияuk_UA
dc.title.alternativeThe full word of the Ukrainian language in modern categorical dimensions: monographuk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record