Recent Submissions

 • Фізіолого-біохімічні основи застосування ретардантів в рослинництві 

  Кур’ята, Володимир Григорович; Курьята, В.Г.; Kuryata, V. G.; Попроцька, Ірина Володимирівна; Попроцкая, И. В.; Poprotska, I.V. (Вінниця: ТОВ «Твори», 2019)
  У монографії узагальнені результати багаторічних досліджень по вивченню впливу різних груп ретардантів на морфогенез, формування і функціонування донорно-акцепторної системи рослин в зв’язку з продуктивністю широкого ...
 • Дослідження ефективності очищення стічних вод від іонів важких металів з використанням природних адсорбентів : монографія 

  Сакалова, Г.В.; Sakalova, H.; Василінич, Т. М.; Василинич, Т. М.; Vasylinych, T. (Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2019)
  В монографії розглянуті основні закономірності використання глинистих мінералів в технологіях водоочищення. Зокрема проаналізовано основні технології очищення стічних вод від іонів важких металів в умовах постійного ...
 • Пряно-ароматичні та цибулинні овочеві культури 

  Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Вінниця, ТОВНілан-ЛТД, 2019)
  У монографії представлений матеріал, в основу якого покладено аналіз наукової інформації та результати досліджень проведених на навчально-дослідних ділянках Новоушицького технікуму Подільського аграрно-технічного університету. ...
 • Пряно-ароматичні та цибулинні овочеві культури 

  Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019)
  У монографії представлений матеріал,в основу якого покладено аналіз наукової інформації та результати досліджень проведених на навчально-дослідних ділянках Новоушицького технікуму Подільського аграрно-технічного університету. ...