Show simple item record

dc.contributor.authorКаплінський, В. В.
dc.contributor.authorКаплінський, В. В.
dc.contributor.authorKаplinskiy, V. V.
dc.date.accessioned2017-12-07T12:28:14Z
dc.date.available2017-12-07T12:28:14Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationКаплінський В. В. Натяк як прийом підсилення методів виховання / В. В. Каплінський // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер.: педагогіка і психологія. – Вип. 16. – Вінниця, 2005. – С. 146-151uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1801
dc.descriptionПедагогіка. Методи вихованняuk_UA
dc.description.abstractВ статті йдеться про натяк як ефективний прийом прихованого впливу, спрямований на гальмування негативної поведінки, та його післядію (відзиви студентів). Розкривається на конкретних прикладах його потенціл як підсилювача ефективності методів виховання.uk_UA
dc.description.abstractВ статье анализируется приём намёка как эффективный приём скритого воспитательного воздействия на личность. На конкретних примерах раскрывается его воспитательный потенциал, о котором свидетельствуют отзывы студентовru
dc.description.abstractThe article goes on to say that allusion as effective technique of ulterior influence directed on the inhibitory of negative behavior and its results.en
dc.publisherВінниця : ВДПУuk_UA
dc.subjectприйоми виховного впливуuk_UA
dc.subjectнатякuk_UA
dc.subjectформи натякуuk_UA
dc.subjectспеціально створені виховні ситуаціїuk_UA
dc.subjectспрямування природних ситуацій у виховне руслоuk_UA
dc.subjectвідзиви студентівuk_UA
dc.subjectприёмы педагогического воздействияuk_UA
dc.subjectнамёкuk_UA
dc.subjectформы намекаuk_UA
dc.subjectспециально созданные воспитательные ситуацииuk_UA
dc.subjectнаправление возникающих ситуаций в воспитательное руслоuk_UA
dc.subjectотзывы студентовuk_UA
dc.subjectmethod of educational influenceuk_UA
dc.subjectallusionuk_UA
dc.subjectforms of allusionuk_UA
dc.subjectspecially prepared educational situationsuk_UA
dc.subjectdirection of natural situations at the educational sphereuk_UA
dc.subjectstudents’ reportsuk_UA
dc.titleНатяк як прийом підсилення методів вихованняuk_UA
dc.title.alternativeНамёк как приём усиления методов воспитанияuk_UA
dc.title.alternativeAllusion as the technique of educational methods intensificationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record