Recent Submissions

  • Борис і Гліб – перші руські страстотерпці: історичний аспект 

    Криворучко, О.І.; Криворучко, А.И.; Kryvoruchko, O.I. (2011, 2011)
    У статті висвітлено погляди істориків та дискусійні питання щодо історії України, дослідження боротьби за київський стіл у першій третині ХІ ст., визначення впливу на її перебіг мученицької загибелі князів, перших руських ...
  • Єврейське населення Поділля (40-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : монографія 

    Кононенко, В. В.; Kononenko, V. V. (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017)
    Висвітлюється життя єврейської національної меншини Поділля протягом 40-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Проаналізовані демографічні, соціальні зміни, повсякденне та національно-культурне життя єврейського населення ...