Recent Submissions

 • Ремесла, промисли та народні майстри 

  Косаківський, В.А.; Kosakivsky, V.A. (Вінниця, 2003)
  Ремесла та промисли, які були здавна поши¬рені у Стіні та зрідка відомі і нині, за своїм сус¬пільним значенням поділяються на дві групи. Для більшості жителів села вони були допоміжним, а для невеликої частини — основним ...
 • Термінологічний словник та словник імен 

  Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 2003)
  До словника включено матеріали, зібрані автором під час проведення експедиції. Розміщені в словнику терміни стосуються в основному ремесел та промислів. Матеріал викладено в далеко не повному об'ємі. Це лише попередні ...
 • Довкілля в уявленнях, віруваннях, повір’ях, легендах та усних оповідях стінян 

  Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Пономар, Л. Г .; Ponomar, L. (Вінниця, 2003)
  Світоглядні уявлення стінян як частина світогляду нашого народу є нерозривним зв'язком з ми-нулим, історією пізнання світу, оцінкою його і прагнення гармонії з ним, — а це те, що є дороговказом для сучасного і прийдешнього ...
 • Знахарство та народна медицина 

  Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 2003)
  За допомогою знахарів в с.Стіна у минулому, а зрідка в наш час, лікують різні хвороби. А саме -біди, бишигу (пристріт), переляк, уроки, волокно. Також "направляли золотніки" (опущення шлунка) та "направляли кістки".
 • Народні оповідання, або Невигадані історії нашого життя 

  Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця : Вінницька газета, 2009)
  Народні оповідання - образні розповіді про найрізноманітніші події та випадки з реального життя конкретних людей. Вони ведуться здебільшого від першої особи, учасника або очевидця цих подій. Частина оповідань - спогади про ...
 • Українознавство у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського: досягнення і перспективи 

  Косаківський, В. (2005)
  В статті досліджуються досягнення і перспективи українознавства у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Автор зазначає. що у Вінницькому державному педагогічному університеті імені ...
 • Вірування й повір'я 

  Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Буздиган, В. П. (Вінниця : Вінницька газета, 2009)
  Вірування і повір'я свідчать про прагнення людей забезпечити здоров'я і добробут як окремої людини, так і цілої родини. Цьому мало сприяти дотримання численних повір'їв, пов'язаних переважно з родинною обрядовістю. Цей ...
 • Пісенний фольклор с. Лопатинці (Шаргородський район Вінницької області) 

  Косаківський, В.; Косаківська, Є. (2005)
  В статті аналізується історія пісенного фольклору с. Лопатинці (Шаргородський район Вінницької області).Автори зазначають, що записи численних зразків пісенного фольклору, розпочаті ще М.М. Коцюбинським у кінці XIX ст., ...
 • Ремесла, промисли та допоміжні види господарства 

  Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця : Вінницька газета, 2009)
  Ремесла, промисли та окремі види допоміжної господарської діяльності жителів сіл Бушанськї сільської ради є характерними для Подністровської частини Поділля. Саме тут поряд з традиційними українськими ремеслами: ткацтвом, ...
 • Скельний храм: історія дослідження 

  Косаківський, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця : Вінницька газета, 2009)
  Під час проведення дослідження у верхньому ярусі комплексу знайдено руїни кам'яних фундаментів, мощених на вапняковому розчині. Це була невелика каплиця, чітко орієнтована по сторонах світу. Під час розчистки усіх вищеописаних ...
 • З історії етнологічного дослідження Поділля 

  Косаківський, В. (2005)
  В статті досліджується історія етнологічного дослідження Поділля. Автор вважає, що загалом подільська етнологія пройшла довгий і складний шлях свого розвитку. На її шляху були світлі та темні сторінки. В незалежній ...
 • Орнаментовані ярма з Поділля 

  Косаківська, Є.; Косаківський, В.; Косаковская, Е.; Косаковский, В.; Kosakivsky, E.; Kosakivsky, V. (2005)
  В статті досліджується історія орнаментованого ярма Поділля.Автор вважає, що орнаментоване ярмо як музейний предмет є надзвичайно цікавою річчю, особливо в поєднанні з різносторонньою інформацією, одержаною в ході ...
 • Топоніміка 

  Косаківський, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця : Вінницька газета, 2009)
  Топоніміка населених пунктів Бушанської сільської ради, хоч і досліджена частково, але свідчить про історичну пам'ять, у якій збереглись свідчення про різноманітні події, пов'язані з даною територією, починаючи зі згадок ...
 • Археологічні дослідження 2007-2009 років 

  Косаківський, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Рудь, В. С. (Вінниця : Вінницька газета, 2009)
  Археологічні дослідження на території с. Буші 2007-2009 років підтвердили думки попередніх дослідників про те, що територія села, в міжріччі Мурафи і Вушанки, була заселена, починаючи із середнього періоду ...
 • Толеризація релігійних відносин як фактор розвитку суспільно-політичного життя громад (на прикладі Житомирської області) 

  Білобровець, Ольга; Белобровец, Ольга; Bilobrovets, Olha M.; Венгерська, Вікторія; Венгерская, Виктория; Vengerska, Victoria O.; Жуковський, Олександр; Жуковский, Александр; Zhukovskyi, Oleksandr I. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
  Метою статті є з’ясування умов та факторів, необхідних для толеризації міжрелігійних та владно-конфесійних відносин, розвитку партнерських стосунків і гармонізації суспільно-політичного життя на основі аналізу релігійної ...
 • Підприємницькі ініціативи українського селянства доби «відлиги» у сфері задоволення побутових потреб) 

  Савченко, Андрій; Савченко, Андрей; Savchenko, Andrii V. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
  Мета статті: проаналізувати підприємницький потенціал особистих присадибних господарств колгоспників доби «відлиги» у сфері задоволення побутових потреб. Наукова новизна. Опрацьовані нами селянські розповіді, зібрані під ...
 • Протистояння ОУН та УПА з радянською адміністрацією на Волині в 1944 – 1945 рр. (на матеріалах Камінь-Каширського району) 

  Пінчук, Людмила; Пинчук, Людмила; Pinchuk, Lyudmyla V. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
  Мета статті – дослідити збройну та ідеологічну боротьбу ОУН та УПА з радянською адміністрацією в Камінь-Каширському районі в період з 1944 по 1945 роки. Методологія дослідження грунтується на використанні загальнонаукових ...
 • Дитяча безпритульність на Житомирщині в 1921-1928 роках та шляхи її подолання 

  Бондарчук, Микола; Бондарчук, Николай; Bondarchuk, Mykola O. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
  Метою дослідження є комплексний аналіз заходів, здійснюваних відповідними органами радянської влади на Житомирщині періоду нової економічної політики (НЕП) з метою ліквідації проявів дитячої безпритульності. Завдання ...
 • Формування системи місцевих органів соціального забезпечення в УСРР (перша половина 1920-х рр.) 

  Шарпатий, Віктор; Шарпатый, Виктор; Sharpatyi, Victor G. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
  Мета статті. На основі аналізу архівних джерел та офіційних документів висвітлити процес формування місцевих органів соціального забезпечення в УСРР в період становлення тоталітарного режиму. З’ясувати особливості соціальної ...
 • Природні умови як фактор впливу на повсякденне життя православного населення українських земель другої половини XVI – XVII ст. 

  Гончаренко, Інна; Гончаренко, Инна; Goncharenko, Inna M. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
  Метою даної статті є аналіз природних умов як суттєвого чинника впливу на повсякдення, практики та стратегії виживання населення українських земель другої половини XVI – XVII ст. Основним завданням дослідження є реконструкція ...

View more