Recent Submissions

  • Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічно- го університету імені Михайла Коцюбинського: від витоків до сьогодення 

    Зінько, Ю. А.; Зинько, Ю. А.; Zinko, Yu. A.; Зінько, О. В.; Зинько, О. В.; Zinko, O. V.; Гусєв, С. О.; Гусев, С. А.; Husiev, S. O.; Григорчук, П. С.; Hryhorchuk, P. S.; Коляструк, О. А.; Koliastruk, O. A.; Кононенко, В. В.; Kononenko, V. V.; Кравченко, П. М.; Kravchenko, P. M.; Криворучко, О. І.; Kryvoruchko, O. I.; Легун, Ю. В.; Lehun, Yu. V. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2012)
    Дане видання є першою спробою комплексно висвітлити минуле інституту історії, етнології і права (колись історичний факультет) з початку підготовки вчителів історії у Вінницькому учительському інституті у 1919 р. до 2012 ...
  • Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця 

    Войнаровський, А .В.; Voinarovsky, A .V.; Зинько, Ю. А.; Zinko, Y. A.; Василюк, С. М.; Vasilyuk, S. M.; Высоцкая, К. И.; Vysotskaya, K. I.; Гальчак, С. Д.; Halchak, S.D.; Halchak, S. D.; Гусев, С. А.; Gusev, S. O.; Подолынный, А. М.; Podolinniy, A. M.; Зінько, Ю. А.; Василюк, С. М.; Висоцька, К. І.; Войнаровський, А. В.; Гальчак, С. Д.; Гусєв, С. О.; Подолинний, А. М. (Винница: ТОО «Нилан-ЛТД», 2016)
    У виданні поданий матеріал про основні пам’ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва Вінниці. Інформація організована за назвою вулиць міста. Для науковців, освітян, працівників ...