Show simple item record

dc.contributor.authorКостюкевич, Віктор Митрофанович
dc.contributor.authorШинкарук, Оксана Анатоліївна
dc.contributor.authorВоронова, Валентина Іванівна
dc.contributor.authorБорисова, Ольга Володимирівна
dc.contributor.authorКостюкевич, В. М.
dc.contributor.authorШинкарук, О. А.
dc.contributor.authorВоронова, В. І.
dc.contributor.authorБорисова, О. В.
dc.contributor.authorKostukevich, V. M.
dc.contributor.authorShynkharuk, O. A.
dc.contributor.authorVoronova, V. I.
dc.contributor.authorBorysova, O. V.
dc.date.accessioned2017-11-16T09:44:49Z
dc.date.available2017-11-16T09:44:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationКостюкевич В. М. Статистичні методи опрацювання результатів досіджень / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова; за заг. ред. В. М. Костюкевича, О. А.Шинкарук // Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальность: 017 Фізична культура і спорт): навчальний посібник. Розділ 5. – Київ: КНТ, 2017. – С.409-458.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1494
dc.descriptionНауково-дослідна робота. Кваліфікаційні наукові роботиuk_UA
dc.description.abstractСтатистичні методи опрацювання результатів вимірювань є однією із основних складових частин наукового дослідження. Вони дозволяють не лише об’єктивно проаналізувати інформацію стосовно спортивних вимірювань, але й на основі результатів цих вимірювань зробити узагальнюючі висновки відносно ефективності наукових досліджень в тій чи іншій сфері фізичного виховання та спортуuk_UA
dc.description.abstractСтатистические методы обработки результатов измерений является одной из основных составляющих частей научного исследования. Они позволяют не только объективно проанализировать информацию о спортивных измерений, но и на основе результатов этих измерений сделать обобщающие выводы относительно эффективности научных исследований в той или иной сфере физического воспитания и спорта.ru
dc.description.abstractStatistical methods of measuring the results of measurements are one of the main components of scientific research. They allow to analyze objectively information about sports measurements, and also to draw conclusions from the results of these measurements regarding the effectiveness of scientific research in one or another field of physical education and sports.en
dc.publisherКиїв: КНТuk_UA
dc.subjectметоди математичної статистикиuk_UA
dc.subjectваріаційний рядuk_UA
dc.subjectстатистичні гіпотезиuk_UA
dc.subjectфакторний аналізuk_UA
dc.subjectметоды математической статистикиuk_UA
dc.subjectвариационный рядuk_UA
dc.subjectстатистические гипотезыuk_UA
dc.subjectфакторный анализuk_UA
dc.subjectmethods of mathematical statisticsuk_UA
dc.subjectvariation seriesuk_UA
dc.subjectstatistical hypothesesuk_UA
dc.subjectfactor analysisuk_UA
dc.titleСтатистичні методи опрацювання результатів досідженьuk_UA
dc.title.alternativeСтатистические методы обработки результатов исследованийuk_UA
dc.title.alternativeStatistical methods of studying research resultsuk_UA
dc.typeBook chapteruk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record