Recent Submissions

  • Нариси історії Чехії 

    Зінько, Ю. А.; Зинько, Ю. А.; Zinko, Yu. A.; Калитко, С. Л.; Kalytko, S. L.; Кравчук, О. М.; Кравчук, А. Н.; Kravchuk, O. M.; Поп, І. І.; Поп, И. И.; Pop, I. I. (Вінниця ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
    У навчальному посібнику окреслено головні тенденції історичного розвитку Чехії з найдавніших часів і до наших днів. Значну увагу приділено політичним подіям, також подано матеріали з соціально-економічного й культурного ...
  • Політологія 

    Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016)
    Основними завданнями вивчення дисципліни ―Політологія є вивчення сутності, теорії та методології політології як науки; розвиток здібностей розуміння політичних відносин і процесів; набуття навичок і вмінь практичного ...