Show simple item record

dc.contributor.authorВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
dc.contributor.authorВинницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
dc.contributor.authorVinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University
dc.date.accessioned2017-11-03T09:19:56Z
dc.date.available2017-11-03T09:19:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // зб. наук. пр. - Випуск 38 / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. — 518 с.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-2337-01-3
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1373
dc.descriptionОсвіта. Сучасні інформаційні технології. Іноваційні методи навчанняuk_UA
dc.description.abstractУ збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, працівники вищих навчальних закладів I-II і III-IV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів.uk_UA
dc.description.abstractВ сборнике научных трудов известные исследователи, педагоги-практики средних общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений, работники высших учебных заведений III и III-IV уровней аккредитации освещают теоретические и прикладные аспекты внедрения современных информационных технологий и инновационных методик обучения в подготовку квалифицированных рабочих, младших специалистов, бакалавров, специалистов и магистров.RU
dc.description.abstractIn the collection of scientific works known researchers, teachers-practitioners of secondary schools, vocational education institutions, employees of higher educational institutions of I-II and III-IV levels Accreditations cover theoretical and applied aspects of the introduction of modern information technologies and innovative teaching methods in the training of skilled workers, junior ones specialists, bachelors, specialists and masters.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.titleСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблемиuk_UA
dc.title.alternativeСовременные информационные технологии и инновационные методики обучения в подготовке специалистов: методология, теория, опыт, проблемы : сборник научных трудовuk_UA
dc.title.alternativeModern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems : Collected Worksuk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record