Show simple item record

dc.contributor.authorКобець, Н. М.
dc.contributor.authorКобец, Н. Н.
dc.contributor.authorKobets, N. M.
dc.contributor.authorТуржанская, О. С.
dc.contributor.authorTurzhanska, O. S.
dc.contributor.authorТуржанська, О. С.
dc.date.accessioned2017-11-02T14:33:38Z
dc.date.available2017-11-02T14:33:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationКобець Н. М. Використання нечітких відношень для профорієнтації молоді / Н. М. Кобець, О. С. Туржанська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. — Випуск 41 / Редкол. — Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. — С. 56-59uk_UA
dc.identifier.otherУДК 37.015.31:510.644.1
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1368
dc.descriptionОсвіта. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчанняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто підхід для проведення профорієнтації молоді на основі математичного апарату нечіткої логіки, Основою даного підходу є створення бази знань експертної системи з урахуванням значень функцій приналежності. Нечітка модель щодо профорієнтаційної роботи заснована на бінарних нечітких відношеннях. У роботі бінарні нечіткі відношення представлені у вигляді таблиць, матриць і графів. З метою прийняття альтернативного рішення використано операцію композиції бінарних нечітких відношень.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрен подход для проведения профориентации молодежи на основе математического аппарата нечеткой логики. Основой данного подхода является создание базы знаний экспертной системы на основе значений функций принадлежности. Нечеткая модель по профориентационной работе основана на бинарных нечетких отношениях. В работе бинарные нечеткие отношения представлены в виде таблиц, матриц и графов. С целью принятия альтернативного решения использовано операцию композиции бинарных нечетких отношений.ru
dc.description.abstractThe article deals with the approach for young people career counseling on the basis of mathematical complex of fuzzy logic The basis of this approach is the creation of knowledge base of expert system based on the values of membership functions. Fuzzy model as for career guidance based on binary fuzzy relations. In this paper, fuzzy binary relations are presented in tables, graphs and matrices. For the purposes of alternative solution operation of binary of fuzzy relations composition was used.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectнечітка логікаuk_UA
dc.subjectнечітке бінарне відношенняuk_UA
dc.subjectекспертна системаuk_UA
dc.subjectпрофорієнтаціяuk_UA
dc.subjectнечеткая логикаuk_UA
dc.subjectнечеткое бинарное отношениеuk_UA
dc.subjectэкспертная системаuk_UA
dc.subjectпрофориентацияuk_UA
dc.subjectfuzzy logicuk_UA
dc.subjectfuzzy binary relationuk_UA
dc.subjectexpert systemuk_UA
dc.subjectcareer guidanceuk_UA
dc.titleВикористання нечітких відношень для профорієнтації молодіuk_UA
dc.title.alternativeИспользование нечетких отношений для профориентации молодежиuk_UA
dc.title.alternativeUse of fuzzy relations for career guidance of young peopleuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record