Show simple item record

dc.contributor.authorФедорук, Г. М.
dc.contributor.authorФедорук, Г. Н.
dc.contributor.authorFedoruk, H. M.
dc.date.accessioned2017-10-19T13:44:01Z
dc.date.available2017-10-19T13:44:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationФедорук Г. М. Використання веб-квестів у самостійній роботі майбутніх учителів технологій/ Г. М. Федорук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць – Випуск 42. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 421-425uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1307
dc.descriptionПедагогічна освіта. Вчитель технологій. Веб-квестиuk_UA
dc.description.abstractУ статті проаналізовано особливості використання веб-квестів у формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки.uk_UA
dc.description.abstractВ статье освещены особенности использования веб-квестов в формировании информационно- коммуникационной компетентности будущих учителей технологий в процессе профессиональной подготовки
dc.description.abstractIn the article the analysis of the methods, techniques formation IT – competence future teachers of technology, Web Quest.
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційна компетентністьuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectвеб-квестuk_UA
dc.subjectмайбутні учителі технологійuk_UA
dc.subjectинформационно-коммуникационная компетентностьuk_UA
dc.subjectбудущие учителя технологийuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA
dc.subjectIT – competenceuk_UA
dc.subjectfuture teachers of technologyuk_UA
dc.subjectvocational traininguk_UA
dc.subjectWeb Questuk_UA
dc.subjectindividual approachuk_UA
dc.titleВикористання веб-квестів у самостійній роботі майбутніх учителів технологійuk_UA
dc.title.alternativeИспользование веб-квестов в самостоятельной работе будущих учителей технологийuk_UA
dc.title.alternativeUse of web quests in independent work of future technology teachersuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record