Show simple item record

dc.contributor.authorГалузяк, Василь Михайлович
dc.contributor.authorГалузяк, В. М.
dc.contributor.authorHaluziak, V. M.
dc.contributor.authorГорбунь, Ельвіра Леонасівна
dc.contributor.authorГорбунь, Э. Л.
dc.contributor.authorHorbun, E. L.
dc.date.accessioned2017-09-19T19:26:29Z
dc.date.available2017-09-19T19:26:29Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.citationГалузяк В. М. Проблема формування мотивації учіння студентів / В. М. Галузяк, Е. Л. Горбунь // Формування особистості майбутнього вчителя : науково-методичний збірник / за ред. М. І. Сметанського, Р. С. Гуревича. – Вінниця : ВДПІ, 1994. – С. 49-61.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1145
dc.descriptionПедагогічна психологія. Мотивація учіннняuk_UA
dc.description.abstractВизначено і проаналізовано основні психологічні підходи до мотиваційного забезпечення учбової діяльності студентів: теорія учбової діяльності, теорія проблемного навчання, концепція спільної учбової діяльності, контекстний підхід до навчання. Проведено кореляційний аналіз взаємозв’язків між конструктами, що визначають ставлення студентів педагогічного інституту до різних навчальних предметівuk_UA
dc.description.abstractВыделены и проанализированы основные психологические подходы к мотивационному обеспечению учебной деятельности студентов: теория учебной деятельности, теория проблемного обучения, концепция совместной учебной деятельности, контекстный подход к обучению. Проведен корреляционный анализ взаимосвязей между конструктами, определяющими отношение студентов педагогического института к различным учебным предметам.ru
dc.description.abstractThe main psychological approaches to the motivational provision of students' learning activities are identified and analyzed: the theory of learning activity, the theory of problem training, the concept of joint learning activity, the contextual approach to learning. A correlation analysis of the interrelations between constructs determining the attitude of the students of the pedagogical institute to various subjects is carried out.en
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherВінниця : ВДПІuk_UA
dc.subjectучбова діяльністьuk_UA
dc.subjectмотивація учіння студентівuk_UA
dc.subjectпроблемне навчанняuk_UA
dc.subjectучбово-пізнавальний мотивuk_UA
dc.subjectспільна учбова діяльністьuk_UA
dc.subjectконтекстний підхід до навчанняuk_UA
dc.subjectучебная деятельностьuk_UA
dc.subjectмотивация учения студентовuk_UA
dc.subjectпроблемное обучениеuk_UA
dc.subjectучебно-познавательный мотивuk_UA
dc.subjectсовместная учебная деятельностьuk_UA
dc.subjectконтекстный подход к обучениюuk_UA
dc.subjecteducational activityuk_UA
dc.subjectmotivation of educational activity of studentsuk_UA
dc.subjectproblem educatinguk_UA
dc.subjecteducational-cognitive motiveuk_UA
dc.subjectjoint educational activityuk_UA
dc.subjectcontext going near educatinguk_UA
dc.titleПроблема формування мотивації учіння студентівuk_UA
dc.title.alternativeПроблема формирования мотивации учения студентовru
dc.title.alternativeProblem of forming motivation of educational activity of studentsen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record