Recent Submissions

 • Агроекологічні особливості та прийоми технології вирощування кукурудзи 

  Князюк, О. В.; Kniaziuk, O. V. (Вінниця, ТОВ «Нілан – ЛТД», 2018)
  У монографії представлений матеріал, в основу якого покладено аналіз наукової інформації та результати досліджень проведених на дослідному полі Вінницького інституту кормів та сільського господарства Поділля та Уладово ...
 • Загальні географічні закономірності Землі 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. M. (Вінниця, 2018)
  Викладені рекомендації до підготовки і проведення лабораторних занять з основних питань цілісності, круговороту речовин, ритмічних явищ у географічній оболонці, зональних та азональних проявів, полярної асиметрії Землі. ...
 • Ландшафтознавство 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. M. (Вінниця : Твори, 2018)
  У навчальному посібнику висвітлені питання становлення та розвитку ідеї ландшафту, аналізуються існуючі у науці та мистецтві інтерпретації поняття «ландшафт», описуються загальні властивості ландшафту. Розглянуті питання ...
 • Картографія з основами топографії 

  Хаєцький, Г. С.; Хаецкий, Г. С.; Khaietskyi, H. S. (Вінниця : ВДПУ, 2014)
  Розкриває важливі питання розвитку картографічної науки, відображає карту як модель дійсності й джерело інформації про неї; математичне обґрунтування побудови карти, формування картографічного зображення; поняття про ...
 • Екологія людини 

  Хаєцький, Г. С.; Хаецкий, Г. С.; Khaietskyi, H. S. (Вінниця: ФОП «Корзун Д.Ю.», 2014)
  У курсі лекцій висвітлюється сутність екології людини як науки, викладена сучасна теорія розуміння феномена людини з екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій. Визначені нові підходи боротьби з хворобами ...
 • Суспільна географія Вінницької області 

  Бірюкова, Н. В.; Бирюкова, Н. В.; Biriukova, N. V.; Лисак, А. Р.; Lysak, A. R. (Вінниця, 2015)
  У навчальному посібнику представлені дослідження регіональних особливостей господарського комплексу та населення Вінницької області на прикладі Гайсинського, Бершадського, Жмеринського, Немирівського, Муровано-Куриловецького, ...
 • Економічна і соціальна географія країн світу (Європа) 

  Чернова, Г. В.; Chernova, H. V. (Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015)
  Навчальний посібник присвячений системному аналізу, за типовою географічною схемою, економічного, демографічного, політичного життя країн Європейського регіону, їх суспільно-географічного положення, природних умов та ...
 • Основи етнокультурного ландшафтознавства 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. М. (Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015)
  У посібнику проаналізовано об’єкт та предмет етнокультурного ландшафтознавства; особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів містечок та сіл Поділля, їх культурні особливості, прогнозовано ...
 • Етнокультурні ландшафти:регіональні структури і природокористування 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. М. (Вінниця : TOB «Вінницька міська друкарня», 2013)
  У монографії розглянуто особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів, їх регіональні особливості, прогнозовано можливі шляхи удосконалення та раціонального використання й охорони етнокультурних ...
 • Етнокультурні ландшафти містечок Поділля 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. M. (Вінниця : ПП «О. Власюк», 2011)
  У монографії розглянуто особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів містечок Поділля, їх культурні особливості, прогнозовано можливі шляхи удосконалення та раціонального використання й охорони ...