Now showing items 1-1 of 1

    • Спортивна орієнтація в легкій атлетиці 

      Яковлів, Володимир; Дідик, Тетяна; Кульчицька, Ірина; Поляк, Вадим; Лисюк, Сергій; Yakovlev, Volodymyr; Didyk, Tetiana; Kulchitskaya, Irina; Polyak, Vadym; Lysiuk, Serhii (ТОВ "ТВОРИ", 2021)
      Колективну монографію присвячено актуальним проблемам програмування тренувального процесу спортсменів в різних струткурних утвореннях, моделювання та побудови моделей в різних видах спорту, питанням підготовленості та ...