Now showing items 1-1 of 1

    • Мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою учнів початкової школи 

      Яковлів, Володимир; Герасимишин, Віктор; Чуйко, Юрій; Yakovlev, Vladimir; Gerasimishin, Victor; Chuyko, Yuri; Яковлев, Владимир; Герасимишин, Виктор; Чуйко, Юрий (ТОВ "Твори", 2020)
      Актуальність теми дослід-ження. Розглянуто становлення мотивації школярів початкових класів. Описано вікові особливості розвитку мотивації школярів до занять фізичною культурою та спортом. Експериментально дослід-жено і ...