Now showing items 1-1 of 1

    • Системний підхід до вдосконалення першого прийому м’яча у сучасному жіночому волейболі 

      Драчук, Сергій; Черниш, Михайло; Брезденюк, Олександра; Дідик, Тетяна; Поляк, Вадим; Polyak, Vadym; Didyk, Tetiana; Brezdeniuk, Oleksandra; Chernysh, Mykhailo; Drachuk, Serhii (ТОВ "ТВОРИ", 2021)
      Колективну монографію присвячено актуальним проблемам програмування тренувального процесу спортсменів в різних струткурних утвореннях, моделювання та побудови моделей в різних видах спорту, питанням підготовленості та ...