Recent Submissions

 • Концепт УНІВЕРСИТЕТ: порівняльна характеристика лексикографічного та психолінгвістичного портрета 

  Завацький, Вадим Юрійович; Завацкий, Вадим Юриевич; Zavatskyi, Vadym Yuriiovych; Летюча, Любов Петрівна; Летючая, Любовь Петровна; Letiucha, Liubov Petrivna; Петров, Олександр Олександрович; Петров, Александр Александрович; Petrov, Oleksandr Oleksandrovych (Переяслав-Хмельницький, 2019)
  Метою статті є через побудову асоціативного поля концепту УНІВЕРСИТЕТ співставити його лексикографічний портрет з психологічним образом, що склався у мовній свідомості студентів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного ...
 • Поняттєвий компонент концепту «Згода» в англійській, німецькій та турецькій мовах 

  Петров, Олександр Олександрович; Петров, Александр Александрович; Petrov, Oleksandr Oleksandrovych; Юмрукуз, Анастасія Анатоліївна; Юмрукуз, Анастасия Анатольевна; Yumrukuz, Anastasiia Anatoliivna (Львів, 2018)
  У статті розглядається структура поняттєвого компоненту концепту «згода» в англійській, німецькій та турецькій мовах. Згода аналізується у роботі як лінгвокультурний концепт, який є сукупністю усіх смислових елементів ...
 • Кроскультурні паралелі й контрасти в сучасних лінгвістичних дослідженнях 

  Петров, Олександр Олександрович; Петров, Александр Александрович; Petrov, Oleksandr Oleksandrovych (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - Вінниця, 2020)
  Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Кроскультурні паралелі й контрасти в сучасних лінгвістичних дослідженнях» має за мету ознайомити студентів з базовими поняттями лінгвокультурології, з мовними засобами ...
 • Вступ до загального та германського мовознавства 

  Ямчинська, Тамара Іванівна; Ямчинская, Тамара Ивановна; Yamchynska, Tamara Ivanivna; Жмурко, Діна Олександрівна; Жмурко, Дина Александровна; Zmurko, Dina Oleksandrivna; Петров, Олександр Олександрович; Петров, Александр Александрович; Petrov, Oleksandr Oleksandrovych (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - Вінниця, 2020)
  Програма вивчення нормативної дисципліни «Вступ до загального та германського мовознавства» має за мету поглиблене висвітлення історії становлення та розвитку людської мови взагалі та германських мов зокрема, їх особливостей ...
 • Англійська підліткова література ХХ-ХХІст.: ґенеза, тематика й проблематика 

  Мельник, Тетяна Миколаївна; Мельник, Татьяна Николаевна; Melnik, Tetiana Mykolaivna (Видавничий дім Дмитра Бураго - Київ, 2020)
  В статті розглядається найбільш складний вид дитячої літератури – підліткова література. Оскільки аналізуються художні твори сучасного періоду, автор статті вказує на те, що не так давно стало можливим говорити про досягнення ...
 • Проблеми становлення особистості в романі Девіда Мітчелла «Лужок Чорного Лебедя» 

  Мельник, Тетяна Миколаївна; Мельник, Татьяна Николаевна; Melnik, Tetiana Mykolaivna (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - Вінниця, 2019-11-28)
  В статті аналізуються проблеми становлення особистості підлітка – героя роману Д.Мітчелла «Лужок чорного лебедя». Увагу зосереджено на основних факторах, які впливають на формування особистості: сім’я, однолітки, внутрішнє ...
 • Історія зарубіжної літератури і методика її навчання 

  Мельник, Тетяна Миколаївна; Мельник, Татьяна Николаевна; Melnik, Tatiana Nikolayevna; Таратута, Світлана Леонідівна; Таратута, Светлана Леонидовна; Taratuta, Svitlana Leonidivna (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - Вінниця, 2018)
  Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія зарубіжної літератури, починаючи з античності і закінчуючи літературою кінця ХХ століття. Метою навчальної програми «Історія зарубіжної літератури і методика її навчання» ...
 • Untitled 

  Unknown author