Now showing items 1-20 of 1388

  • Arts education for the development of the whole child 

   Upitis, Rena; Упитис, Рена (Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018, 2018-11-21)
   Стаття розкриває величезний вплив мистецтва на розвиток дитини. Існує декілька найбільш важливих сфер, де мистецтво відіграє важливу роль: прийняття ризиків, соціальні навики та розвиток впевненості в собі. Також воно ...
  • Catalonia: endeavor for independence 

   Hodlevska, Valentyna; Годлевська, В.Ю.; Годлевская, В.Ю. (European Journal of Transformation Studies, 2019)
   The historical background of the nationalist and separatist sentiments in Catalonia, factors of the actualization of the problem of separatism at the beginning of the 21st century, and the reasons for the transition of ...
  • Conceptual approaches to the formation of the basics of students’ aesthetic culture 

   Onofrichuk, L. M.; Онофрийчук, Л. Н.; Онофрійчук, Л. М.; Sidorova, I. S.; Сидорова, И. С. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   The article analyses the definition and the current stage of aesthetic culture formation in Ukraine and abroad. It offers the approach to teach children historical values and educate them in national culture. The article ...
  • Creativity in the structure of social aptitude 

   Demchenko, O. P.; Демченко, О. П.; Демченко, Е. П. (Drohobych, 2016)
   The article focuses on the problem of social aptitude, the development of which intensified in the modern psycho-pedagogical discourse. It has been found that social aptitude is a complex social phenomenon, whose status, ...
  • Creativity in the structure of social aptitude 

   Demchenko, O. P.; Демченко, О. П.; Демченко, Е. П. (Drohobych, 2016)
   The article focuses on the problem of social aptitude, the development of which intensified in the modern psycho-pedagogical discourse. It has been found that social aptitude is a complex social phenomenon, whose status, ...
  • Cамореалізація дітей з ООП у процесі організації театральної діяльності 

   Савуляк, А.; Savulak, А. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   В статті презентовано театральну діяльність, як важливу складову на шляху до самореалізації для дітей з особливими освітніми потребами. Зображено досвід організації театрального дійства та вплив мистецтва на емоційну сферу ...
  • Cинтез мистецтв як фактор творчого виховання учнів підліткового віку 

   Онофрійчук, Л. М.; Онофрийчук, Л. М.; Onofrichuk, L. M. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   Представлено методику творчого виховання учнів підліткового віку засобами музично-театрального мистецтва у загальноосвітньому закладі. На прикладі занять шкільного музичного театру ляльок «Фантазія» (ЗШ №12 м. Вінниця) ...
  • Cотрудничество педагогов с родителями в условиях инновационного образовательного пространства 

   Король, А.В.; Korol, A.V. (Минск : БГПУ, 2020)
   В статье раскрыта актуальность проблемы взаимодействия педагогов с родителями в дошкольных образовательных учреждениях. Обоснована необходимость включения родителей в образовательное пространство, налаживания тесного ...
  • Development of search and research activity of preschool children during the use of the technology "Еducational trip" 

   Karuk, I.V.; Карук, І.В.; Карук, И.В. (Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018)
   The article deals with the issues of introducing the "Educational journey" technology into the pedagogical process of pre-school educational institutions, and the needs of modern preschool education in specialists capable ...
  • E-Learning Methods in Students’ Education. International 

   Крутій, К.; Крутий, Е.Л.; Kruty, K.L.; Жданевич, Л.О.; Zdanevych, L.О.; Дем’яненко, О.А.; Демьяненко, О.А.; Demianenko, О.А.; Пахальчук, Н.О.; Пермінова, Л.О.; Перминова, Л.О.; Perminova, L.О.; Гарачковська, О.О.; Гарачковская, О.О.; Garachkovska, О.О. (Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2019)
   The rhythm of modern life and the widespread dissemination of digital technology leads us to the need to review traditional education systems. Opportunities for realizing the potential inherent in electronic ...
  • Formation and history of the Music and Folklore education in Ukraine in the end of the XIX-the first third of the XX centuries 

   Belinska, T. V.; Белінська, Т. В.; Белинская, Т. В. (Вінниця: ВДПУ, 2016)
   The proposed issue is related to the scientific aspect of the history of pedagogy, to deducing and generalization of the beginning and the further development of the folkloristic and music education: in particular it ...
  • Formation of professional competence of future specialists of preschool and primary education by means of a game 

   Pakhalchuk, N. O.; Пахальчук, Н. О.; Пахальчук, Н. А. (Умань : ФОП Жовтий, 2016)
  • Google-clasroom як засіб формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя початкової школи 

   Шикиринська, О.В.; Шикиринская, А.В.; Shykyrynska, A.V.; Вишківська, В.Б.; Вишкивская, В.Б.; Vyshkivska, V.B. (ВДПУ, 2020)
   У статті проаналізовано можливості додатку Google-Clasroom у створенні умов формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Розглянуто принципи ефективного використання розглядуваного додатку у реалізації ...
  • Humanitarization of higher pedagogical education in the context of modernization of educational priorities in Ukraine 

   Tarasenko, Galyna; Тарасенко, Галина (2017)
   The article is devoted to the problem of searching ways of humanitarization of higher pedagogical education. Higher education of the former USSR countries is developing within new social and cultural conditions. The ...
  • Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym 

   Tarasenko, Halina; Тарасенко, Галина; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (2014)
   Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym Podsumowanie: W artykule przedstawiono sposoby kształtowania w rodzinie dziecięcego stosunku do przyrody. Ogуlna ...
  • Ocoбливocті opгaнізaції інклюзивнoгo дoшкільнoгo нaвчaльнoгo зaклaду 

   Ліхіцька, Л.М.; Вічавська, О.С.; Likhitska, L.M.; Vichavska, O.S. (Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018, 2019-10-10)
   Aктуaльнoю пpoблемoю кopекційнoї педaгoгіки є інклюзивне нaвчaння, тобто cтвopення тaкoгo освітнього cеpедoвищa, яке б відпoвідaлo пoтpебaм і мoжливocтям кoжнoї дитини, незaлежнo від ocoбливocтей її психофізичного ...
  • Odrodzenie polskiej mniejszosci narodowej na Winniczyznie w okresie niepodległosci Ukrainy 

   Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю. А.; Moskvichova, Yu. O.; Moskwiczowa, J.; Glinczewski, J.; Глінчевський, Ж.; Глинчевский, Ж. (Lublin, 2014)
   W artykule podjęto próbę pokazania znaczenia i roli mniejszości narodowych, w tym polskiego, w rozwoju kultury i edukacji na terenie Winnicy na Ukrainie. Przedstawiono główne kierunki aktywności polskich stowarzyszeń ...
  • Passionarity of preschoolers as indicator of their life energy 

   Havrysh, N.V.; Гавриш, Н.В.; Krytiy, K.L.; Крутій, К.Л.; Крутий, Е.Л. (Latvia “Baltija Publishing”, 2018)
   According to psychologists and educationalists, the reason for many problems in personality development of modern children is their passivity and unwillingness to take the lead and to assume the role of the leader. Growth ...
  • Pedagogical conditions of activation of children’s motional activity 

   Пахальчук, Н. О.; Pakhalchuk, N. O. (Суми : СумДПУ, 2016)
   The article deals with features of organization of children’s motional activity in the system of sport and recreational activities in kindergarten based on specified pedagogical conditions. In order to determine the levels ...
  • Pedagogical conditions of teachers’ training to formation of children’s aesthetic experience 

   Голюк, Оксана; Holiuk, Oksana; Пахальчук, Н. О.; Pakhalchuk, N. O. (Ivanovo, 2017)
   In the article the problem of prospective primary school teachers’ training to formation of junior schoolchildren’s aesthetic experience is considered as a complicated and multiaspect process. In author’s opinion, ...