Now showing items 1-1 of 1

    • Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні в умовах пандемії 

      Король, О.; Korol, О. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
      У статті досліджено та описано теоретичні аспекти розвитку інклюзивної освіти в Україні в умовах пандемії. Розкрито позитивні та негативні сторони даного процесу.