Now showing items 1-1 of 1

    • Використання проектних технологій на уроках математики у початковій школі 

      Казьмірчук, Н.С.; Казьмирчук, Н.С.; Kazmirchuk, N.S.; Голюк, О.А.; Holiuk, О.А.; Гайдукевич, А.; Gaidukevich, А. (Херсон, 2019)
      У статті розглядається проблема використання проектної технології як інноваційної технології навчання у початковій школі. Зазначено доцільність її застосування зі школярами з метою розвиту самостійності, творчості, критичного ...