Now showing items 1-1 of 1

    • Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 

      Бродецька, К.; Бродецькая, К.; Brodetska, К. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
      Статтю присвячено проблемі соціалізації дитини з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому просторі. Розкрито фактори і умови забезпечення успішності такого процесу. Основний акцент зроблено на значенні школи, ...