Now showing items 1-3 of 3

  • Використання проектних технологій на уроках математики у початковій школі 

   Казьмірчук, Н.С.; Казьмирчук, Н.С.; Kazmirchuk, N.S.; Голюк, О.А.; Holiuk, О.А.; Гайдукевич, А.; Gaidukevich, А. (Херсон, 2019)
   У статті розглядається проблема використання проектної технології як інноваційної технології навчання у початковій школі. Зазначено доцільність її застосування зі школярами з метою розвиту самостійності, творчості, критичного ...
  • Воспитание у детей чувства собственного достоинства как проекции морально гуманистических ценностей 

   Голюк, О.А.; Goluk, O.A.; Гайдукевич, А.; Gaydukevich, А.; Пахальчук, Н.А.; Пахальчук, Н.О.; Pahalchuk, N.A.; Карук, И.В.; Карук, І.В.; Колесник, К.А.; Колеснік, К.А.; Kolestnik, K.A. (Warsaw (Poland), 2018)
   Значение человеческой личности является важным фактором в демократических преобразованиях в обществе. В статье рассматриваются вопросы воспитания детской самооценки. Авторы подчеркивают важную роль учителя в этом процессе. ...
  • Методичні особливості проведення загальнорозвивальних вправ із дошкільниками 

   Пахальчук, Н.О.; Пахальчук, Н.А.; Pakhalchuk, N.O.; Дабіжа, Л.П.; Дабижа, Л.П.; Dabizha, L.P.; Гайдукевич, Г.; Гайдукевич, А.; Gaidukevich, А. (Херсон, 2018)
   Модернізація сучасної освіти пропонує нові вимоги до професійної освітньої діяльності. В статті представлені алгоритми проведення фізичних вправ з дошкільниками. Автори виділяють завдання, методи, алгоритми дій вихователя. ...