Now showing items 1-1 of 1

    • Реалізація розвивального потенціалу казки на уроках літературного читання 

      Гавлюковська, О.; Гавлюковськая, А.; Havlyukovska, А. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
      Автор статті розкриває значення використання народної казки як засобу формування в дітей моральних норм і оцінок з позицій добра, справедливості, розуміння вчинків та поведінки дорослих, збагачення лексичного запасу учнів ...