Now showing items 1-1 of 1

    • Роль казки як літературного жанру в формуванні творчої особистості молодшого школяра 

      Гавлюковська, Олександра Андріївна; Гавлюковская, О.А.; Gavlyukovska, O.A. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
      У дипломній роботі ґрунтовно розкрито теоретичні аспекти проблеми дослідження: надано дефінітивну характеристику поняттям «творчість», «творчі здібності», «творча особистість»; описано психолого-педагогічні основи опрацювання ...