• Як підготувати і захистити дипломну роботу? (для студентів педагогічних вищих навчальних закладів очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр-спеціаліст-магістр») 

   Гуревич, Р. С.; Гуревич, Р. С.; Gurevich, R.; Сидоренко, В. Д.; Sidorenko, V; Кадемія, М. Ю.; Кадемия, М. Ю.; Cademia, M. (Вінниця:ТОВ «Планер», 2010)
   Навчально-методичний посібник розкриває шляхи підготовки та головні положення щодо написання і захисту дипломної роботи студентами педагогічних вищих закладів освіти очної та заочної форми навчання ступеня вищої освіти ...
  • Управление соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве. 

   Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostiukevych, Viktor ("Освіта України", 2010)
   В книге изложены основные аспекты управления соревнова-тельной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве. Характеризируются тактические взаимодействия игроков, изложена методика контроля и анализа ...
  • Спортивні ігри: курс лекцій. 

   Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostiukevych, Viktor; Вознюк, Тетяна; Вознюк, Татьяна; Vozniuk, Tetiana; Драчук, Андрій; Драчук, Андрей; Drachuk, Andrii (Ландо ЛТД, 2012)
   У навчальному посібнику викладено теоретичний і методичний матеріал зі спортивних ігор, які входять до навчального плану інститутів фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.
  • Построение тренировочных занятий в футболе 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (Винница: Планер, 2013)
   В книге на основе методов моделирования изложена технология построения тренировочных занятий в футболе. Материал, представленный в книге, при определённой интерпретации может быть использован для ...
  • Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту). Навчальний посібник 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (Вінниця: Планер, 2014)
   У навчальному посібнику розглянуті теоретико-методичні аспекти спортивної підготовки. Посібник призначений для студентів, магістрантів, викладачів інститутів (факультетів) фізичного виховання і спорту педагогічних ...
  • Робочий зошит з анатомії людини (частина I). 

   Мацейко, І. І.; Мацейко, И. И.; Matseyko, I. (Вінниця, 2014)
   Робочий зошит містить сучасні відомості про будову та функціональне значення опорно-рухового апарата та внутрішніх органів і систем тіла людини та практичні завдання для самостійної роботи на лабораторних заняттях для ...
  • Основи екології. Робочий зошит для студентів інституту фізичного виховання і спорту заочної форми навчання. 

   Мацейко, І. І.; Мацейко, И. И.; Matseyko, І. (Вінниця, 2014)
   Посібник містить теоретичні дані з основ екології, матеріал для проведення практичних занять та самостійного вивчення. Рекомендований студентам інституту фізичного виховання та спорту заочної форми навчання.
  • Гігієна. Методичні рекомендації для студентів інституту фізичного виховання і спорту. 

   Мацейко, І. І.; Мацейко, И. И.; Matseyko, І. (2014)
   Методичні рекомендації містять теоретичні дані з гігієни, матеріал для самостійного вивчення та проведення лабораторних занять з гігієни. Рекомендовані студентам інституту фізичного виховання та спорту заочної форми навчання.
  • Робочий зошит з анатомії людини (частина I). 

   Мацейко, І. І.; Matseyko, I. I. (2014)
   Робочий зошит містить сучасні відомості про будову та функціональне значення опорно-рухового апарата та внутрішніх органів і систем тіла людини та практичні завдання для самостійної роботи на лабораторних заняттях для ...
  • Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M.; Шевчик, Л. М.; Shevchyk, L. M.; Сокольвак, О. Г.; Sokolvak, O. H. (Вінниця: Планер, 2015)
   В основу навчального посібника покладені теоретико-методичні аспекти метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів ...
  • Робочий зошит з анатомії людини (частина 2). 

   Мацейко, І. І.; Мацейко, И. И.; Matseyko, I. (Вінниця, 2015)
   Робочий зошит містить сучасні відомості про будову судинної, нервової, ендокринної систем та органів чуття людини та практичні завдання для самостійної роботи на лабораторних заняттях для студентів інституту фізичного ...
  • Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (2016)
   У навчально-методичному посібнику подані запитання і стислі відповіді до них з теорії і методики спортивної підготовки. Посібник призначений для студентів, магістрантів, викладачів інститутів (факультетів) ...
  • Курс лекцій та матеріал для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з дисципліни фізичне виховання : навчальний посібник 

   Швець, О. П.; Швец, К. П.; Shvets, O. P. (Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2016)
   У навчальному посібнику викладено лекції та матеріал для самостійної роботи із завданням для студентів І, ІІ, ІІІ, ІV курсів згідно з навчальною програмою фізичного виховання вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів ...
  • Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) : навчальний посібник 

   Костюкевич, В. М.; Воронова, В. І.; Шинкарук, О. А.; Борисова, О. В; Kostiukevych, V. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016)
   У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано ...
  • Оздоровчі і гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ : лекція 

   Shvets, Oksana; Швець, Оксана; Швец, Ксения (Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2016)
   Подано лекцію з навчального посібника викладено лекцію та матеріал для самостійної роботи
  • Загальні положення 

   Костюкевич, Віктор; Шинкарук, Оксана; Воронова, Валентина; Борисова, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шинкарук, Оксана; Воронова, Валентина; Борисова, Ольга; Kostiukevych, Viktor; Shynkharuk, Oksana; Voronova, Valentyna; Borysova, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі викладені історичні аспекти становлення наукових кваліфікаційних робіт, представлено історичну хронологію присудження наукових ступенів магістра, кандидата наук і доктора наук у різних країнах та в Україні, подано ...
  • Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   В основу навчального посібника покладені теоретико-методичні аспекти метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та ...
  • Сучасні ігрові види спорту: теорія і методика викладання. 

   Вознюк, Тетяна; Вознюк, Татьяна; Vozniuk, Tetiana (ФОП Корзун Д.Ю., 2017)
   У навчальному посібнику викладені загальні питання теорії та методики викладання сучасних ігрових видів спорту, історія виникнення та розвитку, сутність і основні правила спортивних ігор. Посібник призначений для викладачів ...
  • Теорія і методика викладання футболу 

   Костюкевич, Віктор; Перепелиця, Олександр; Гудима, Степан; Поліщук, Володимир; Костюкевич, Виктор; Перепелиця, Александр; Гудыма, Степан; Полищук, Владимир; Kostyukevych, Viktor; Perepelytsya, Oleksandr; Hudyma, Stepan; Polishchuk, Volodymyr (Київ: КНТ, 2017)
   У навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Посібник призначений для викладачів, студентів, ...
  • Основи теорії вимірювань 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   Основи теорії вимірювань, що викладені в цій главі, складають наукові та організаційні умови метрологічного забезпечення вимірювань, що базуються на одиницях вимірювань, засобах вимірювання, шкалах і точності вимірювань.