Now showing items 1-20 of 246

  • Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, факультет дошкольного и начального образования имени Валентины Волошиной; Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Faculty of Preschool and Primary education (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2021)
   До збірника включені наукові статті з актуальних проблем професійно-творчої підготовки педагогів у контексті завдань реалізації наступності дошкільної та початкової освіти, що підготовлені викладачами і студентами України ...
  • Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   До збірника включені тези з актуальних питань інклюзивної освіти у контексті завдань реалізації наступності дошкільної та початкової освіти, які підготовлені викладачами, студентами українських і зарубіжних закладів вищої ...
  • Участь волонтерських організацій у творчій соціально-виховній роботі з обдарованими дітьми 

   Іващук, Н.; Иващук, Н.; Ivashchuk, N. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Обґрунтовано необхідність створення культурно-освітнього простору для задоволення особливих освітніх потреб обдарованих дітей. Показано значення волонтераства в сучасному суспільстві, розкрито сутність і функції волонтерської ...
  • Організація театралізованої діяльності у роботі з дітьми, які мають РАС 

   Юхимець, Б.; Юхимец, Б.; Yukhymets, B. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті висвітлено питання щодо забезпечення розвитку молодших школярів засобами театралізованої діяльності. Окремо виділено особливості художньо-естетичного розвитку дітей з розладами аутичного спектру. Також зазначено ...
  • Театральне мистецтво як засіб розвитку творчих здібностей дітей з особливими потребами 

   Щерба, В.; Scherba, V. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Показано значення театралізованої діяльності в розвитку творчих здібностей молодших школярів. Розкрито особливості формування таких здібностей у дітей з особливими потребами. Визначено можливості театралізованих ігор для ...
  • Театр як засіб соціальної адаптації обдарованих дітей до умов шкільного навчання 

   Шимонович, В.; Šimonović, V. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Представлено сучасний підхід щодо визнання статусу обдарованої дитини як особистості з особливими освітніми потребами. Показано, що такі діти мають низку соціально-психологічних проблем. Розглянуто особливості дезадаптації ...
  • Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами 

   Старинщук, А.; Starinsuk, А. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   В статті розкрито питання розвитку soft skills у дітей з особливими освітніми потребами та її спрямування на розвиток креативного мислення учнів та їхню соціалізацію, а також на формування основних компетентностей випускника ...
  • Методи та прийоми формування soft skills у дітей з порушенням зору в початковій школі 

   Снігур, Н.; Снегур, Н.; Snigur, N. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   В статті представлено інформацію щодо особливостей світосприйняття дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема дітьми з порушеннями зору, а також питання формування soft skills, зокрема відповідні методи та прийоми, ...
  • Cамореалізація дітей з ООП у процесі організації театральної діяльності 

   Савуляк, А.; Savulak, А. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   В статті презентовано театральну діяльність, як важливу складову на шляху до самореалізації для дітей з особливими освітніми потребами. Зображено досвід організації театрального дійства та вплив мистецтва на емоційну сферу ...
  • Театр як засіб соціально-виховної роботи з інтелектуально обдарованими дітьми 

   Орловська, О.; Орловская, О.; Orlovska, О. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Показано напрями роботи з обдарованими дітьми в закладі освіти. Визначено необхідність розвитку загальних і спеціальних здібностей дітей. Закцентовано на важливості соціальної адаптації обдарованих дітей до умов шкільного ...
  • Формування soft skills у дітей із синдромом Дауна засобами театрального мистецтва 

   Мельник, А.; Melnyk, А. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті висвітлено особливості формування м’яких навичок молодших школярів засобами театрального мистецтва. Розкрито позитивний вплив театру та процес соціального становлення дітей з синдромом Дауна.
  • Розвиток творчих здібностей дітей з особливими освітніми потребами у процесі театралізованої діяльності 

   Левчук, Д.; Levchuk, D. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті актуалізоване питання розвитку творчих здібностей дітей з особливими освітніми потребами, визначено театральну діяльність як ефективний засіб формування творчої особистості. Наведено приклади образів перевтілення, ...
  • Театралізована діяльність як засіб організації освітнього процесу дітей з особливими потребами 

   Кондратюк, А.; Kondratyuk, А. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті розкрито особливості організації театралізованої діяльності у роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Нами визначено навчальний та виховний зміст театралізованої діяльності, завдання, які можуть ...
  • Організація освітнього процесу обдарованих дітей в умовах Нової української школи 

   Комарчук, А.; Komarchuk, А. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті проаналізовано поняття «обдарованість», охарактеризовано особливості розвитку обдарованих дітей, види обдарованості. На основі наукових досліджень нами запропоновані методичні рекомендації для учителів щодо розвитку ...
  • Розвиток творчих здібностей у дітей з особливими освітніми потребами засобами театрального мистецтва 

   Драбинюк, C.; Drabinyuk, S. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Стаття присвячена проблемі розвитку творчих здібностей в дітей з особливими освітніми потребами. Зроблено акцент на їх креативному розвитку. Розглянуто особливості використання театру, як засобу виховання. З’ясовано,що ...
  • Розвиток soft skills обдарованих дітей в освітньому процесі початкової школи 

   Державець, Т.; Державец, Т.; Derzhavets, Т. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Показано значення соціалізації в процесі особистісного зростання обдарованих дітей. Розкрито сутність м’яких навичок як складових соціальної компетентності. Визначено особливості їх формування в обдарованих дітей в умовах ...
  • Формування soft skills у дітей з особливими освітніми потребами засобами театральної діяльності 

   Вечерко, К.; Vecherko, К. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті проаналізовано поняття «soft skills», зазначено потреба формування відповідних навичок в дітей з особливими освітніми потребами. Здійснено опис розвитку дітей з особливими освітніми потребами та користь театральної ...
  • Формування soft skills у дітей з розладами аутичного спектру 

   Бузук, В.; Buzuk, V. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті розкрито проблему формування soft skills у дітей з розладами аутичного спектру. Нами визначено, основні характеристики дитини-аутиста і запропоновано форми роботи у ході освітнього процесу з такими дітьми.
  • Питання організації роботи з дітьми з порушеннями мови та мовлення: дислексія 

   Токар, C.; Tokar, S. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Стаття присвячена загальному огляду дислексії та методам роботи з дітьми, в яких дислексія.
  • Профілактика жорсткого ставлення до атипових дітей у сім'ї 

   Кучерук, В.; Kucheruk, V. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Показано насильства дітей у сім`ї як актуальну соціально-педагогічну проблему. Представлено різні підходи до розуміння сутності, причин і видів насильства дітей. Зроблено акцент на поширенні явища жорстокого ставлення в ...