Now showing items 1-7 of 7

  • Авіфауна гідроландшафтів міста Вінниці (структура, динаміка, охорона) 

   Мосьондз, Н. В.; Mosondz, N.V. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2021)
   Вивчений видовий склад авіфауни водно-болотних угідь м. Вінниці. За даними, зібраними у ході польових досліджень упродовж 2019-2021 рр., матеріалами наукових публікацій, фахової літератури встановлено, що на території міста ...
  • Видовий склад орнітокомплексів агроландшафтів Східного Поділля 

   Гладка, О. В.; Hladka, O.V. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2021)
   Вивчено видову структуру населення птахів трьох основних типів агроландшафтів Східного Поділля: лісосмуг, орних земель під посівами зернових і олійних культур, лук і пасовищ. Дослідження проводили на території Вінницької ...
  • Динаміка кількісних та якісних параметрів орнітофауни природних дендроландшафтів Вінниччини 

   Коломієць, І. С.; Kolomiiets, I.S. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Вивчено видову структуру орнітонаселення дендроландшафтів Вінниччини на прикладі зелених насаджень м. Вінниці. За зібраними, під час польових досліджень, даними впродовж 2019-2020 рр., матеріалами наукових статей, фахової ...
  • Зимова авіфауна м. Вінниці 

   Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S.D. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   З’ясована видова структура орнітофауни основних типів біотопів м. Вінниці в осіннє-зимовий період. На основі пілотних досліджень та аналізу наукової літератури була розроблена схема ландшафтного районування м. Вінниці та ...
  • Перспективи створення орнітологічного заказника місцевого значення «Іваньківський» 

   Поліщук, Т. В.; Polishchuk, T.V. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Вивчена видова структура орнітофауни околиць с. Іваньки Липовецького р-ну Вінницької області з метою створення на цій території орнітологічного заказника місцевого значення. Фактичний матеріал, покладений в основу даної ...
  • Структура орнітонаселення старих фруктових садів Східного Поділля 

   Салій, І. І.; Salii, I.I. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2019)
   Вивчений видовий склад орнітофауни садів Вінницької області. На основі фактичного матеріалу, зібраного під час польових досліджень упродовж весняно-літнього періоду 2019 року, використовуючи матеріали наукових публікацій ...
  • Формування і функціонування орнітоценозів лощинних урочищ на вододілах Східного Поділля 

   Ковальчук, Т. Р.; Kovalchuk, T.R. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2021)
   Досліджено видовий склад, чисельність, таксономічну та екологічну різноманітність орнітофауни лощинних урочищ на вододілах Східного Поділля Вінницької області Погребищенського району на протязі всіх сезонів року. Описано ...