Now showing items 1-1 of 1

    • Семен Якерсон – сотник Армії Української Народної Республіки 

      Рогожа, Марія (Вінниця : ВДПУ, 2023)
      Мета дослідження – проаналізувати життєвий шлях єврея Семена Самуїловича Якерсона та мотиви прилучення до участі в Українській національно- демократичній революції 1917–1921 рр. Методологічною основою дослідження є принципи: ...