Now showing items 1-1 of 1

    • Формування міжнародного іміджу держави в епоху глобалізації 

      Неприцький, О. А.; Neprytskyi, O. A.; Неприцкий, А. А. (Вінниця (ВДПУ), 2015)
      В статті показані зміни, що відбулися у формах і методах створення міжнародного іміджу та репутації держави в публічній дипломатії, культурній та економічній політиці наприкінці ХХ – на початку ХХІ ...