Show simple item record

dc.contributor.authorБілоус, В. С.
dc.contributor.authorБелоус, В. С.
dc.contributor.authorBilous, V. S.
dc.contributor.authorЛазаренко, Н. І.
dc.contributor.authorЛазаренко, Н. И.
dc.contributor.authorLazarenko, N. I.
dc.date.accessioned2017-12-04T11:37:47Z
dc.date.available2017-12-04T11:37:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationБілоус В.С. Впровадження інноваційно-комунікаційних сервісів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В.С. Білоус, Н.І. Лазаренко // Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо- науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти : матеріали круглого столу. 12 травня 2017 р., м. Вінниця / упорядники : Довгань О. Д., Беланюк М.В., Лапшин С.А., Радзієвська О.Г., Яременко О. І. ВДПУ ; НДІІП НАПрН України. – Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 49-60.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1758
dc.descriptionбібліотечна справа, наукометрія, бібліометрія, інформаційні комунікаціїuk_UA
dc.description.abstractУ статті піднято питання діяльності бібліотеки щодо адаптації науково-педагогічних працівників університету до реалій цифрового простору. Акцентовано увагу на створення та функціонування інноваційно-комунікаційних сервісів у бібліотеці. Відмічено новизну та роль бібліотеки у впровадженні наукометричних методів вимірюванняuk_UA
dc.description.abstractВ статье поднят вопрос деятельности библиотеки по адаптации научно-педагогических работников университета к реалиям цифровой пространства. Акцентировано внимание на создание и функционирование инновационно-коммуникационных сервисов в библиотеке. Отмечено новизну и роль библиотеки во внедрении наукометрических методов измеренияru
dc.description.abstractThe article raised questions of library activity on adaptation scientific and pedagogical employees of the University to the realities of the digital space. The attention is focused on the establishment and functioning of innovative communication services in the library. Noted the novelty and the role of the library in the implementation of scientific methods of measurementen
dc.publisherКиїв : Видавничий дім «АртЕк»uk_UA
dc.subjectінновації у бібліотеціuk_UA
dc.subjectелектронні ресурсиuk_UA
dc.subjectелектронна бібліотекаuk_UA
dc.subjectінформаційні комунікаціїuk_UA
dc.subjectцифровий простірuk_UA
dc.subjectнаукометричні методиuk_UA
dc.subjectбібліотека Вінницького педуніверситетуuk_UA
dc.subjectинновации в библиотекеuk_UA
dc.subjectэлектронные ресурсыuk_UA
dc.subjectэлектронная библиотекаuk_UA
dc.subjectинформационные коммуникацииuk_UA
dc.subjectцифровое пространствоuk_UA
dc.subjectнаукометрические методыuk_UA
dc.subjectбиблиотека Винницкого педуниверситетаuk_UA
dc.subjectinnovation in the libraryuk_UA
dc.subjectelectronic resourcesuk_UA
dc.subjectelectronic libraryuk_UA
dc.subjectinformation communicationuk_UA
dc.subjectdigital spaceuk_UA
dc.subjectscientometric methodsuk_UA
dc.subjectthe library of the Vinnytsia pedagogical Universityuk_UA
dc.titleВпровадження інноваційно-комунікаційних сервісів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинськогоuk_UA
dc.title.alternativeВнедрение инновационно-коммуникационных сервисов в библиотеке Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинскогоuk_UA
dc.title.alternativeImplementation of innovation and communication services in the library of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical Universityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record