Now showing items 1-20 of 339

  • Вплив антигіберелінових препаратів на анатомо-морфологічні показники рослин сої 

   Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O.; Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, О. О.; Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V.; Федорук, І. В.; Федорук, И. В.; Fedoruk, I. V. (2021)
   Специфіка дії антигіберелінових препаратів полягає у тому, що вони здатні впливати на процеси та інтенсивність, які неможливо скорегувати за допомогою агротехнічних заходів вирощування. Мета роботи полягала в науковому ...
  • Продуктивність насіння полуниці садової за дії біостимулюючих препаратів 

   Долішня, І. І.; Долишня, И. И.; Dolishnya, I. I.; Мотреску, М. Д.; Motrescu, M. D.; Андрушко, Р. В.; Андрушко, М. В.; Andrushko, R. V.; Осаволюк, О. І.; Осаволюк, О. И.; Osavolyuk, O. I. (София : Бял ГРАД-БГ, 2021)
   Встановлено, що застосовані регулятори росту рослин збільшували об’єм кореневої системи полуниці садової у всіх досліджуваних сортів. У рослин сорту Альбіон за дії Гетероауксину показник підвищувався на 12 %, за використання ...
  • Ріст, розвиток та продуктивність конюшини лучної залежно від просторового розміщення на площі 

   Глига, А. Д.; Глыга, А. Д.; Gliga, A. D.; Машталір, М. С.; Машталир, М. С.; Mashtalir, M. S.; Юрків, М. О.; Юркив, М. А.; Yurkiv, M. A. (Sheffield : Science and education LTD, 2021)
   Сівба з міжряддям 70 см дозволяє конюшині лучній інтенсивніше формувати надземну частину (на 25–30 % більше), що сприятливо позначається на індивідуальній продуктивності рослин, зміну приростів головного пагона та кореневої ...
  • Дія Реастиму та бурштинової кислоти на якісні характеристики насіння редису сорту Зоря 

   Андрушко, Р. В.; Andrushko, R. V.; Осаволюк, І. О.; Осаволюк, И. О.; Osavolyuk, I. O.; Долішня, І. І.; Dolishnya, I. I.; Долишня, И. И.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Sheffield : Science and education LTD, 2021)
   Передпосівна обробка насіння редису сорту Зоря стимуляторами росту Реастим та бурштиновою кислотою підвищувала якісні характеристики насіння – енергії проростання та схожість. Під впливом Реастиму(1 г/л) був виявлений ...
  • Physiological activity of plant growth stimulators 

   Ходаніцька, О.; Ходаницкая, Е.; Khodanitska, O.; Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Ткачук, О.; Tkachuk, O.; Матвійчук, О.; Матвийчук, О.; Matviichuk, O. (2021)
   У статті розглядається фізіологічна активність стимуляторів росту рослин на основі фітогормонів. Регулятори росту рослин за своєю природою є аналогами фітогормонів або модифікаторами їх дії. Отже, фізіологічний ефект ...
  • Features of sheet apparatus of sugar beet under retardants treatment 

   Шевчук, О.; Shevchuk, O.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2021)
   Досліджено вплив препаратів ангиберелінового типу з різним механізмом дії – паклобутразол (0,05%) і декстрел (0,3%) на формування листкової поверхні, структури фотосинтетичного апарату та особливостей функціонування листка ...
  • Особливості ростових процесів озимої пшениці за використання ретарданту 

   Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Cognum Publishing House, London, United Kingdom, 2021-01-14)
   В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників культури озимої пшениці сорту Богдана залежно від обробки препаратом інгібіторного типу – тебуконазолом (0,5 % та 1 %) ...
  • Насіннєва продуктивність гороху озимого за використання біостимуляторів 

   Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V. (Cognum Publishing House, London, United Kingdom, 2021)
   Висвітлені результати досліджень впливу біостимуляторів на лабораторну схожість насіння та морфометричні показники проростків гороху озимого. Досліджено, що препарати Ендофіт-L1 і Гуміфілд підвищують показники лабораторної ...
  • Лінійний ріст гібридів сорго цукрового в залежності від густоти росли 

   Липовий, В. Г.; Лыповый, В. Г.; Lypovy, V. G.; Князюк, О. В.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Юрків, М. О.; Юркив, М. О.; Yurkiv, M. O.; Сохан, Ю. С.; Сохан, Ю. С.; Sokhan, Yu. S. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2021)
   Найбільші показники лінійного росту рослин кукурудзи відмічені у пізньостиглого гібриду Аграрний 3 при густоті рослин 80 тис./га в восковій стиглості – 252,6 см, що більше за ранньостиглий гібриду Даш Е при даній густоті ...
  • Біометричні показники сортів петрушки кучерявої залежно від строку сівби 

   Порхун, А. В.; Порхун, А. В.; Porkhun, A. V.; Рекута, Т. С.; Рекута, Т. С.; Rekuta, T. S.; Машталір, М. С.; Машталир, М. С.; Mashtalir, M. S.; Князюк, О. В.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2021)
   Встановлено, що у фазі плодоутворення петрушки кучерявої зростала загальна маса рослин. За ранньої сівби відмічена найбільша висота рослин даної культури, а також частка плодів наземної маси рослини.
  • Продуктивність ехінацеї пурпурової залежно від прийомів вирощування 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Глига, А. Д.; Глыга, А. Д.; Gliga, A. D.; Гусак, Т. В.; Gusak, T. V.; Ткачук, В. А.; Ткачук, В. А.; Tkachuk, V. A. (София : Бял ГРАД-БГ, 2021)
   Для формування високої продуктивності ехінацеї пурпурової найбільш сприятливі умови складаються за строку висаджування розсади 20 квітня, оскільки при цьому відмічена максимальна врожайність зеленої маси. Збільшення ширини ...
  • Дія ретардантів на морфогенез і продуктивність редису 

   Долішня, І.І.; Андрушко, Р.В.; Осаволюк, І.О.; Шевчук, О.А.; Долишня, И.И.; Андрушко, Р.В.; Осаволюк, И.А.; Шевчук, О.А.; Dolishnya, I.I.; Andrushko, R.V.; Osavolyuk, I.A.; Shevchuk, O.A. (2020)
   Застосування ретардантів есфону (0,25 %) та хлормекватхлориду (0,25 %) на культурі редису сорту Зоря зумовлювало гальмування ростових процесів. Препарати призводили до збільшення кількості та маси листків, подовжували ...
  • Фотоситетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю 

   Липовий, В.Г.; Шевчук, О.А.; Князюк, О.В.; Липовый, В.Г.; Шевчук, О.А.; Князюк, О.В.; Lipovy, V.G.; Shevchuk, O.A.; Knyazyuk, O.V. (2020)
   У статті наведено результати досліджень з оцінки впливу технологічних прийомів на продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю, а зокрема способи їх сівби та удобрення. Листок є основним органом ...
  • Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів 

   Шевчук., О.А.; Ходаніцька, О.О.; Ватаманюк, О.В.; Вергеліс, В.І.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А.; Ватаманюк, О.В.; Вергелис, В.И.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Vatamanyuk, О.V.; Vergelis, V.I. (2020)
   Одним з перспективних напрямків в овочівництві є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів росту з одночасним збільшенням продуктивності. Метою роботи було висвітлення результатів досліджень регуляції ростових ...
  • Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) в інституті садівництва НААН України 

   Москалець, В.В.; Москалець, Т.З.; Гриник, І.В.; Шевчук, О.А.; Ходаніцька, О.О.; Moskalets, V.V.; Moskalets, T.Z.; Grynyk, I.V.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Москалец, В.В.; Москалец, Т.З.; Грынык, И.В.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А. (2020)
   Подано результати селекції обліпихи крушиноподібної в Інституті садівництва НААН України. Проаналізовано етапи виконання роботи – від вивчення і добору вихідного матеріалу в умовах поліського, полісько-лісостепового та ...
  • Еколого-фауністичні групи птахів Ладижинського водосховища та прилеглих територій 

   Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Коломієць, І. С.; Коломиец, И. С.; Kolomiiets, I. S.; Пурдик, Р. М.; Пурдык, Р. Н.; Purdyk, R. M.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (London, 2020)
   У 2018-2019 роках вивчений видовий склад орнітофауни типових біотопів в акваторії Ладижинського водосховища та його узбережжя. Встановлена приналежність виявлених птахів до різних еколого-фауністичних груп за типом ...
  • Видовий склад орнітофауни ландшафтного заказника Іваньківський (Вінницька область) 

   Мосьондз, Н. В.; Мосёндз, Н. В.; Mosondz, N. V.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Гладка, О. В.; Гладкая, Е. В.; Gladka, O. V. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
   У різні сезони 2019-2020 років вивчалася видова структура орнітофауни ландшафтного заказника Іваньківський (Липовецький район, Вінницька область). Було виявлено 68 видів птахів, для яких визначали приналежність до різних ...
  • Особливості трофічних зв’язків птахів Ладижинського водосховища та прилеглих територій 

   Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Нагорняк, І. Р.; Нагорняк, И. Р.; Nahorniak, I. R.; Пурдик, Р. М.; Пурдык, Р. Н.; Purdyk, R. M.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (London, 2020)
   Вивчена видова структура авіфауни типових біотопів акваторії Ладижинського водосховища та його узбережжя. Використовуючи дані, які були зібрані під час польових досліджень у 2018-2019 рр., були з’ясовані особливості трофічних ...
  • Структура осіннє-зимової авіфауни антропогенних ландшафтів міста Вінниці 

   Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Дзюбенко, В. О.; Дзюбенко, В. А.; Dziubenko, V. O. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
   Встановлена видова структура орнітофауни 7 основних типів біотопів м. Вінниці в осінньо-зимовий період 2018-2020 років. Виявлені 64 види птахів. Визначені особливості топічних зв’язків птахів та чисельність їхніх популяції ...
  • Influence of plant growth regulators on anatomical of fodder bean leaves 

   Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2020)
   Досліджено організацію мезоструктури листкового апарату та вміст пігменту у листках при застосуванні регуляторів росту з різним механізмом дії – есфону (2-HEFC) (0,2%) (етиленпродуцент) та Епіну (0,1 мл/л) (стимулятор ...