Now showing items 1-3 of 3

  • Деякі особливості просторової організації та екологічні групи птахів агроландшафтів Вінниччини 

   Матвійчук, О.А.; Гладка, О.В.; Matviichuk, O.A.; Hladka, O.V. (Вінниця, 2022)
   На землях сільськогосподарського призначення Вінницької області вивчені групи птахів з огляду на їхні трофічні потреби та місце гніздування; встановлена сезонна структура орнітоценозів характерних для регіону типів ...
  • Деякі особливості просторової організації та екологічні групи птахів агроландшафтів Вінниччини 

   Матвійчук, О. А.; Matviichuk, O. A.; Гладка, О. В.; Gladka, O. V. (Актуальні питання сучасної біологічної науки та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2021-2022 н.р, 2022)
   На землях сільськогосподарського призначення Вінницької області вивчені групи птахів з огляду на їхні трофічні потреби та місце гніздування; встановлена сезонна структура орнітоценозів характерних для регіону типів ...
  • Структура авіфауни агроценозів Східного Поділля 

   Матвійчук, О. А.; Matviichuk, O. A.; Гладка, О.В.; Hladka, O.V. (Вінниця, 2021, 2021)
   Вивчений видовий склад населення птахів найхарактерніших для умов Східного Поділля типів агроландшафтів: орних земель, полезахисних лісосмуг, пасовищ і сіножатей. Дослідження проводили упродовж всіх сезонних періодів ...