Now showing items 1-1 of 1

    • Тестування як засіб інтенсифікації навчального процесу у вищій школі. 

      Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L.; Zavalniuk, O. L.; Лойко, Л. С.; Loyko, L. S.; Loiko, L. S. (Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001)
      В статті подані результати експериментального дослідження ефективності методу тестового контролю й оцінки знань студентів. Відзначається позитивний вплив методу тестування на мотиви навчання й успішність студентів/